positive choice

Waar langs de waardeketen ontstaan de grootste effecten op mens en milieu? Waar hebben we de meeste kans om substantiële veranderingen te bereiken? En wat verwachten onze klanten van een product dat onze naam draagt? Onze CR-strategie vindt antwoorden en formuleert meetbare doelen die ons werk vandaag sturen en morgen transformeren. Wij zijn ervan overtuigd: alleen op duurzame wijze kunnen we de toekomst veiligstellen.

Onze strategie begint bij het analyseren van de ecologische impact van ons handelen en het identificeren van de mensenrechtelijke risico's langs de gehele waardeketen. Daarbij doen wij actief mee aan multistakeholder-initiatieven om onze visie en maatregelen kritisch te evalueren en mee te werken aan de ontwikkeling van brancheoplossingen.