Strategie

Het doel is duidelijk: de mode-industrie moet transparant, circulair en klimaatneutraal worden en dat niet alleen als niche. Daarom luidt onze visie voor 2030: 100% duurzame producten. 100% klimaatneutraal ondernemen. 100% transparantie in onze toeleveringsketen.

Deze transformatie willen wij met positive choice in vier pijlers realiseren. Onze doelen gelden tot 2025 en zijn cruciale mijlpalen om deze visie te verwezenlijken.

Met positive product zetten wij in op een design dat het hergebruik, het recyclen en het gebruik van duurzame materialen en verpakkingen optimaliseert – om onze klanten een in alle opzichten positieve winkelbelevenis te bieden.

Onze belangrijkste doelen tot 2025:

Onder positive making werken wij eraan onze producten met zo min mogelijk klimaatuitstoot, gebruik van water en chemicaliën en zo min mogelijk afval te produceren – want smart fashion ofwel slimme mode bespaart grondstoffen.

Onze doelen tot 2025:

  • 40% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2018
  • Identificeren van waterrisico's en het implementeren van geschikte maatregelen om deze te verkleinen
  • Uitsluiten van schadelijke chemicaliën uit de productie van onze strategische leveranciers 
  • 0% fysieke samples in de productontwikkeling

Met positive view brengen wij transparantie in onze toeleveringsketen, zodat we onze producten vanaf de vezel tot in de shop kunnen traceren – goed voor ons als bedrijf en voor onze klanten. Want transparantie is voor ons de basis om duurzame veranderingen in de toeleveringsketen te initiëren.

Onze doelen tot 2025:

positive partners – zo zien wij onszelf en onze leveranciers. Wij willen dat de mensen die betrokken zijn bij de productie van onze artikelen, door hun werk duurzaam verzekerd zijn van een menswaardig bestaan. Een belangrijk instrument daarvoor zijn leefbare lonen, dat wil zeggen, lonen die ervoor zorgen dat medewerkers ook sociaal en cultureel aan het leven kunnen deelnemen. Daar zullen met name vrouwen baat bij hebben, aangezien de meeste medewerkers in onze toeleveringsketen vrouw zijn. Door de mensen in onze toeleveringsketen te ondersteunen en scholen dragen we dus ook bij aan de empowerment van vrouwen.

Onze doelen tot 2025:

  • Ontwikkeling van een future fit trainingsprogramma voor leveranciers, waarmee wij in 2030 50.000 medewerk(st)ers willen hebben bereikt
  • Transparantie over en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de voorketen bij onze strategische leveranciers
  • Stimuleren van leefbare lonen, samen met onze branchepartners

Impactanalyse. Onze CR-strategie begint met regelmatige impactanalyses. De basis daarvoor wordt geleverd door ImpACT, een managementmethode van de Otto Group. In een proces van drie fasen wordt eerst het effect ("impact") van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu geanalyseerd. Vervolgens wordt het beoordeeld en vertaald in geschikte maatregelen ("act"). Als raamwerk voor dit proces dienen onder ander de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties . Daarnaast levert de dialoog met relevante groepen stakeholders in multistakeholder-initiatieven ons belangrijke inzichten op. 

De doelstellingen die de Otto Group hieruit afleidt, worden vervolgens overgenomen in onze eigen strategie. Tegelijkertijd gebruiken wij de kwalitatieve en kwantitatieve inzichten uit het proces om verdere doelen voor bonprix vast te stellen en onze maatregelen te beoordelen en te prioriteren.  

Aansturing. Onze strategie wordt ontwikkeld en gemonitord door de afdeling Corporate Responsibility & Technical Product onder leiding van Stefanie Sumfleth. Het CR-team legt de strategische richtlijnen vast, die worden gevolgd op alle afdelingen, zoals Product Management, Sourcing, Logistics en in toenemende mate ook bij Brand Management en Marketing. Kortom: door iedereen die betrokken is bij het hele proces dat onze artikelen doorlopen vanaf het moment dat de grondstoffen worden geoogst totdat het product bij de klant in de kledingkast hangt. Om het netwerken te verbeteren hebben wij op alle afdelingen zogeheten CR-multipliers benoemd, die in hun teams het thema duurzaamheid behartigen. Ook wordt er in interdisciplinaire projectteams samengewerkt.

Binnen de directie ligt de verantwoordelijkheid voor de CR-thema’s bij Rien Jansen. Een CR-Board vormt de verbinding met de Otto Group en de CR-strategie van de Otto Group. Want de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de concerndirectie van de Otto Group.

Higg BRM. De Higg Index van de Sustainable Apparel Coalition (SAC) bestaat uit een reeks instrumenten voor een gestandaardiseerde meting van duurzaamheid in de hele waardeketen. Met behulp van deze tools kunnen bedrijven zoals bonprix verbeterpunten en gaps identificeren, passende maatregelen definiëren en de impact daarvan in kaart brengen.

Voor de meting van de milieuprestatie van onze partners in de keten passen we de Facility Environmental Module (FEM) van de Higg Index toe. Maar ook onze eigen processen nemen we onder de loep: daarvoor hebben we in 2021 de Brand and Retail Module (BRM), die op bedrijven en merken is gericht, door onafhankelijke inspecties voor ons laten verifiëren en we kunnen de resultaten nu als startpunt voor een permanente verbetering van onze processen en activiteiten gebruiken.

Brand and Retail Module (BRM) resultaten voor bonprix voor 2021

Total Score       

Environmental  77.2%, Social  82.5%

Management System   

Environmental  100.0%, Social  100.0%

Brand  

Environmental  55.3%, Social. 64.3%

Operations & Logistics 

Environmental  76.2%, Social  88.9%

Leveranciers en markten. Om veranderingen in de toeleveringsketen te realiseren, zijn onze leveranciers onze belangrijkste partners. Daarom hebben wij duurzaamheid stevig verankerd in ons leveranciersbeoordelingssysteem, de vendor scorecard. In totaal wordt op dit moment 30% van de punten vergeven voor transparantie en voor ecologische en sociale aspecten. Wij controleren regelmatig of we nieuwe, meetbare duurzaamheidsfactoren kunnen opnemen in onze vendor scorecard. Voor een strategische samenwerking met bonprix moeten onze leveranciers onder andere uitstekend presteren en voldoen aan onze eisen op het gebied van duurzaamheid. In ruil daarvoor profiteren zij van planningszekerheid op de lange termijn en van goede voorwaarden. Zo zorgen wij voor prikkels en belonen we het commitment van onze partners. Het resultaat: al meer dan 15 jaar een betrouwbare samenwerking met veel van onze strategische leveranciers. 

Otto International is een belangrijke schakel met de lokale markten. Het eigen sourcingbedrijf van het concern garandeert dat onderwerpen en doelgroepen effectief ter plaatse kunnen worden aangepakt en aangesproken. De implementatie van onze CR-strategie positive choice wordt bij OI op een centrale plek gecoördineerd. Onze lokale bonprix-teams bij OI zijn de schakel met de leveranciers. Zij zorgen ervoor dat onze CR-thema's een integraal onderdeel zijn van de dagelijkse samenwerking.

Otto Group. Als onderdeel van de Otto Group zijn wij nauw verweven met de concernbrede structuren en processen waarmee de Otto Group de afgelopen jaren en decennia commercieel handelen heeft verbonden met maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Daar waar wij samen meer kunnen bereiken, kiezen we voor concernbrede maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn het sociale programma van de Otto Group, gemeenschappelijke richtlijnen – bijvoorbeeld met betrekking tot thuiswerk, onderaanneming, of het in dienst nemen van vluchtelingen – en groepsbrede voorschriften aangaande dierenwelzijn, het gebruik van chemicaliën en het bestrijden van corruptie en omkoping. Ook is er binnen het bedrijf een standaardprocedure voor het afhandelen van klachten.