positive making

Wij willen de ecologische impact van onze productie en onze eigen bedrijfsactiviteiten minimaliseren. Voor de generaties die na ons komen, maar ook voor ons als bedrijf. We delen immers allemaal dezelfde planeet. De negatieve impact op het milieu is hoofdzakelijk toe te schrijven aan klimaatuitstoot, watergebruik, afvalwaterkwaliteit en het gebruik van chemicaliën. Daarom richten we ons in de pijler positive making juist daarop.

Duurzame vezels en materialen zijn een belangrijk instrument om onze ecologische voetafdruk bij de productie en verdere verwerking van grondstoffen te verkleinen. Bij de ecologische performance van onze leveranciers zetten we in op het drieluik: meten, beoordelen, reduceren. Bij ons klimaatbeschermingsbeleid staan eerst onze eigen activiteiten centraal: wij willen dat onze vestigingen, transporten, werknemersmobiliteit en ook onze externe datacenters en cloud-diensten uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn. En we zijn goed op weg: van 2006 tot 2020 hebben we de CO₂-uitstoot van onze vestigingen en transporten al met 55% kunnen verminderen.

Uiterlijk in 2040 moeten ook onze partners in de toeleveringsketen klimaatneutraal werken. Daarvoor starten wij vandaag met de belangrijkste voorwaarde: transparantie over de bronnen van de uitstoot en de hoeveelheid uitstoot in de toeleveringsketen.