Chemicaliën

Bij het verven, wassen en veredelen van textiel zijn chemicaliën nodig. Het gebruiken en afvoeren van chemicaliën vormt een van de grootste gevaren voor medewerkers, klanten en het milieu en is daarmee een van de belangrijkste risico's in de branche. Een inadequate zuivering van afvalwater in de productielanden bedreigt met name lokale ecosystemen, drinkwaterreservoirs en akkerland.

Ons doel is daarom: Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Uiterlijk in 2030 willen wij alle schadelijke chemicaliën uit onze productieprocessen hebben verbannen. In 2025 mogen er al geen schadelijke chemicaliën meer worden gebruikt in de natte processen van onze strategische leveranciers.

Gebruik van chemicaliën. Ons belangrijkste instrument om schadelijke chemicaliën uit te sluiten, zijn duidelijke voorschriften voor zowel onze leveranciers als de voorketen:

De Restricted Substances List (RSL) heeft betrekking op het eindproduct en biedt een overzicht van substanties en stofgroepen die daarin niet of alleen in beperkte mate aantoonbaar aanwezig mogen zijn.

De Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) is een lijst van chemicaliën die bij de productie ofwel volledig verboden zijn ofwel waarvoor specifieke drempelwaarden gelden. Onze MRSL is opgesteld in lijn met de eisen van het Textilbündnis, die identiek zijn aan de MRSL van het initiatief Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC). Zo dragen wij bij aan een uniforme opvatting over het gebruik van chemicaliën in de hele branche. Geper- en gepolyfluoreerde chemicaliën (PFC's) gebruiken we al sinds 2018 niet meer bij de productie van onze kleding.

Chemicaliënmanagement. Het op de juiste manier kiezen, opslaan, omgaan met en afvoeren van chemicaliën is van essentieel belang om schade aan mens en milieu te voorkomen. Het chemicaliënmanagement wordt daarom gecontroleerd als onderdeel van de sociale audit. Met de Higg FEM tool van de Sustainable Apparel Coalition krijgen wij tegelijkertijd inzicht in hoe het chemicaliënmanagement bij onze leveranciers is georganiseerd. Hoe ze dat verder kunnen verbeteren, analyseren en leren onze leveranciers in ons EMPact Detox-trainingsprogramma.

Inventariseren via de app – Bhive®. Digitalisering, transparantie, duurzaamheid – ons pilotproject voor chemicaliënmanagement via de app verbindt deze drie actuele megatrends. BHive® biedt productielocaties de mogelijkheid om een digitale inventaris van hun chemicaliën te genereren door chemische productetiketten te scannen met de app. De gegevens worden daarbij automatisch vergeleken met onze MRSL. Zo kunnen de bedrijven in één oogopslag zien welke chemicaliën ze moeten vervangen.