Klimaat

De impact van klimaatverandering beperken is een van de grootste en belangrijkste opgaven van onze tijd. Bedrijfsleven, politiek en samenleving moeten daar wereldwijd aan bijdragen. Het belangrijkste doel daarbij: minder uitstoot van CO₂.

Onze maatregelen voor klimaatbescherming zijn gebaseerd op transparantie over onze wezenlijke CO₂-uitstoot in het ImpACT-proces. Scope 1 emissies volgens het Green House Gas Protocol ontstaan bij ons in de mobiliteitssector door het gebruik van voertuigen. Stroom- en warmtegebruik in onze vestigingen is verantwoordelijk voor het grootste deel van onze scope 2 emissies. Met de aankoop, distributie en het gebruik van externe datacenters worden al delen van de scope 3 emissies afgedekt in onze klimaatbeschermingsstrategie.

Reductiedoelstellingen. Het begin is er. In de periode van 2006 tot 2020 is het ons gelukt 55% minder CO₂ uit te stoten. positive choice sluit hierop aan met nieuwe reductiedoelstellingen:

In 2025 willen we de CO₂-uitstoot met nog eens 40% hebben verminderd ten opzichte van het basisjaar 2018. In 2030 zijn onze vestigingen, inkoop, distributie en externe datacenters klimaatneutraal.

Uiterlijk in 2040 moeten ook al onze leveranciers klimaatneutraal werken. Dat kunnen we alleen bereiken met transparantie. Daarom zijn we nu al begonnen met het verzamelen van gegevens over de energiebronnen en uitstoot binnen onze toeleveringsketen.

Maatregelen. Onze klimaatbeschermingsmaatregelen concentreren zich op de belangrijkste veroorzakers van onze ecologische voetafdruk: op onze eigen locaties gebruiken we hernieuwbare energiebronnen of maken we efficiënter gebruik van energie door warmte-krachtsystemen en efficiëntere alternatieven voor verlichting en airconditioning. Overal waar groene stroom beschikbaar is, maken we daar voor 100% gebruik van.

Voor onze inkoop schakelen we zo veel mogelijk om van luchtvervoer naar klimaatvriendelijker transport over water of over het spoor. Bij externe datacenters of IT-partners letten wij erop dat ze groene stroom gebruiken en dat ze zo energiezuinig mogelijk werken.

Ieder jaar versturen wij meer dan 30 miljoen pakketten naar onze klanten in heel Europa. Een andere belangrijke stap op weg naar klimaatneutraal ondernemen is daarom het vermijden en verkleinen van de CO₂-uitstoot die ontstaat door het bezorgen van onze pakketten. Maar ook het compenseren van (nu nog) onvermijdbare CO₂-uitstoot is nodig om ons doel in 2030 te bereiken. In Nederland, Frankrijk en Oostenrijk wordt de uitstoot die ontstaat door het bezorgen van pakketten al deels gecompenseerd door onze distributiepartners. Sinds september bieden we ook aan onze klanten in Duitsland CO₂-neutrale verzending aan door middel van compensatie. We compenseren daarbij samen met onze partner Hermes onvermijdelijke uitstoot die bij het bezorgen ontstaat, door in klimaatbeschermingsprojecten van de non-profit organisatie atmosfair te investeren. Deze projecten zijn volgens de zogeheten Gold-standaard en het Clean Development Mechanism (CDM) gecertificeerd. 

Ca. 97 procent van onze pakketten worden in Duitsland door Hermes bezorgd. Maar ook de CO₂-uitstoot van zendingen die andere distributiepartners voor ons bezorgen, wordt gecompenseerd. Ofwel door investeringen zoals in bovengenoemde klimaatbeschermingsprojecten van atmosfair of rechtstreeks via onze partners (zoals bijvoorbeeld bij DHL, waar we in Duitsland sinds september eveneens gebruikmaken van de CO₂-neutrale service „Go Green“). 

Belangrijker dan compenseren zijn natuurlijk de maatregelen die direct en doelgericht CO₂-uitstoot vermijden en reduceren. Als bedrijf behorend tot de Otto Group is Hermes Germany ook gebonden aan de ambitieuze klimaatstrategie van het concern. Met de strategie „Urban Blue“ streeft Hermes ernaar om uiterlijk in 2025 in de centra van de 80 grootste Duitse steden uitstootvrij te bezorgen. In Hamburg worden bijvoorbeeld e-bakfietsen gebruikt om onze pakketten milieuvriendelijk te bezorgen. Meer over het engagement van Hermes kun je hier lezen.