Water

Bij de textielproductie wordt enorm veel water gebruikt. Dat begint bij de teelt van het katoen en gaat verder bij het verven, wassen en bedrukken tot uiteindelijk het veredelen van stoffen. Hoe wij met water omgaan, is daarom een belangrijk punt van aandacht in onze CR-Strategie. We willen niet alleen in het algemeen minder water gebruiken, het gaat ons er vooral om het gebruikte water niet met chemicaliën te vervuilen en het afvalwater afdoende te filteren.

Transparantie en waterrisico's. Waterrisico's zijn het grootst wanneer een groot waterverbruik en een ontoereikende zuivering van het afvalwater stuiten op een watertekort en kwetsbare ecosystemen. Met behulp van de Higg FEM (Facility Environmental Module) van de Sustainable Apparal Coalition (SAC) willen we daarom nog meer transparantie krijgen in hoe het watermanagement bij onze leveranciers eruitziet. Tegelijkertijd analyseren we waterrisico's langs onze gehele toeleveringsketen. Ons doel is om op deze manier in de toekomst maatregelen te kunnen treffen die nog doelgerichter zijn. We zetten ons er al jaren voor in om waterbronnen te beschermen: de belangrijkste instrumenten daarbij zijn chemicaliënmanagement, het gebruik van duurzame vezels met een kleinere watervoetafdruk en innovatieve productieprocessen.

Afvalwaterkwaliteit en zero discharge. Naast het verbruik van vers water is de vervuiling van afvalwater de urgentste kwestie in de omgang met deze waardevolle hulpbron. Daarom is het chemicaliënmanagement een zwaartepunt in ons trainingsaanbod voor leveranciers. In 2019 en 2020 hebben wij in China, India en Pakistan middels programma's van meerdere maanden in totaal 28 fabrieken die natte processen uitvoeren geschoold in een verantwoord gebruik van chemicaliën.

Keuze van grondstoffen. Wij gebruiken minder water bij de productie van grondstoffen door voor duurzame vezels te kiezen – dat gaat met name op voor katoen. Intussen is 99% van ons katoen afkomstig van duurzame bronnen. Het meeste water besparen we op dit moment door onze deelname aan het initiatief Cotton made in Africa. De katoenvelden in Afrika ten zuiden van de Sahara mogen uitsluitend worden geïrrigeerd met regenwater. Dat levert een besparing van zo'n 2100 liter water per kilo katoen op

CleanDye-verftechniek. Sinds 2019 zijn wij middels een joint venture betrokken bij CleanDye – een fabriek in Vietnam waar geverfd wordt zonder dat daar water aan te pas komt. Deze verftechniek is een revolutie: er wordt geen druppel water gebruikt. In plaats daarvan gebruikt men CO₂. Goed voor de ecologische voetafdruk: de gebruikte koolstofdioxide wordt voor 95% hergebruikt. Bovendien zijn er ook geen proceschemicaliën nodig die het afvalwater eventueel zouden kunnen vervuilen.