positive partners

Onze mode moet goed aanvoelen – niet alleen voor degene die haar draagt. We willen dat alle mensen die een product van bonprix in handen hebben – van de naaister in bijvoorbeeld Bangladesh, tot de klant – dat positieve gevoel hebben. positive partners – zo zien wij de samenwerking met onze leveranciers.

Onze minimumeisen voor wat betreft goede arbeidsomstandigheden zijn gedefinieerd in de amfori Code of Conduct. Het in acht nemen daarvan en een geldige sociale audit door een erkende en onafhankelijke standaard zijn voor ons de voorwaarde voor samenwerking.

Om ervoor te zorgen dat die samenwerking ook een echt partnerschap wordt, gaan wij het gesprek aan met onze leveranciers. Voordat we onze CR-strategie hebben gepubliceerd, hebben we deze dan ook al voorgelegd aan onze leveranciers, om feedback te krijgen, obstakels te bespreken en samen op weg te gaan. Nieuwe maatregelen proberen we met strategische leveranciers uit in pilotprojecten en optimaliseren we net zolang tot we ervan overtuigd zijn dat we ze kunnen opschalen en dat ze van meerwaarde zijn voor de mensen in onze inkoopmarkten. De basis hiervoor zijn onze stabiele leveranciersbasis, open gesprekken en ook een beetje moed.