Sociaal programma

Wij weten dat audits niet voor 100% kunnen garanderen dat te allen tijde aan onze eisen op het gebied van goede en veilige arbeidsomstandigheden wordt voldaan. Maar we weten ook dat ze een wezenlijke bouwsteen zijn om onze eisen te formuleren en toe te lichten, en de basis vormen om de dialoog te zoeken en vast te stellen waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. De audits ter plaatse hanteren bij alle leveranciers wereldwijd uniforme standaarden en zorgen ervoor dat medewerkers gemakkelijker toegang hebben tot onafhankelijke organisaties. Daarom zijn regelmatige controles van de fabrieken van onze leveranciers – naast scholing en training –  een belangrijk onderdeel van ons sociale programma.

Sociale audits. Als lid van de Otto Group implementeren wij het sociale programma van de groep. Het sociale programma heeft als doel de lokale arbeidsomstandigheden te onderzoeken en op lange termijn te verbeteren. Concreet betekent dat: productielocaties in risicolanden (volgens amfori BSCI) moeten aantonen dat ze met succes een sociale audit hebben doorstaan om voor ons te kunnen produceren.

Daarbij accepteren wij SA8000-certificaten, amfori BSCI-audits met het resultaat A-C of het assessment van de Otto Group. Alle audits worden ter plaatse gedaan door onafhankelijke controlerende instanties. Circa 80% van onze audits gebeurt volgens de amfori BSCI-standaard. Dit zijn standaard "semi-announced' audits zonder aankondiging van de exacte datum waarop de audit plaatsvindt.    

Door de beperkte toegang tijdens de pandemie in 2020 konden we ons doel van 100% integratie in het sociale programma niet bereiken. Wanneer de geldigheid van de audit verstreken was, was het niet in alle gevallen mogelijk ter plaatse een nieuwe audit te doen. In 2020 kon 92% van onze leveranciers voor al hun fabrieken op het moment van de laatste productie een geldige audit overleggen.

Sociale standaarden in de voorketen. Als onderdeel van een pilotproject testen we dit jaar samen met geselecteerde strategische leveranciers verschillende tools om – analoog aan ons bestaande sociale programma – ook in de voorketen van onze leveranciers de arbeidsomstandigheden te onderzoeken en voortdurend te kunnen verbeteren. De ervaringen, inzichten en aanbevelingen van onze leveranciers die voortvloeien uit deze pilot, zullen worden meegenomen in ons toekomstige beleid. Op basis van de inmiddels opgedane kennis zullen we met ingang van 2022 beginnen met de uitrol van dit nieuwe beleid voor de relevante partners van onze strategische leveranciers.

Samenwerking in de branche. Door schouder aan schouder samen te werken met andere bedrijven kunnen wij veel uitdagingen effectiever het hoofd bieden. Dat geldt binnen de Otto Group, die daarom één sociaal programma voor de gehele groep kent, maar ook voor andere branchepartners. Als Otto Group werken we aan branchebrede oplossingen in het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, het amfori BSCI, in de Sustainable Apparal Coalition (SAC) en het Textilbündnis.