CleanDye

Het begon met het inzicht dat bij de productie van textiel heel veel water wordt gebruikt – en eindigde met een nieuwe fabriek in Vietnam: met de joint venture CleanDye hebben we voor het eerst rechtstreeks in onze toeleveringsketen geïnvesteerd. Daar verven we sinds 2019 volledig zonder gebruik van water en proceschemicaliën.

Dat is te danken aan een innovatieve verftechniek, die in de CleanDye-fabriek wereldwijd voor het eerst wordt toegepast. Daarbij wordt CO₂ onder hoge druk vloeibaar gemaakt, waarna het als drager dient voor de verf. Na het verven kan de gebruikte CO₂ voor 95% worden hergebruikt, zodat de kringloop vrijwel volledig gesloten is. Bij deze procedure wordt energie bespaard en blijven er geen giftige reststoffen over die als afval of afvalwater moeten worden afgevoerd.

CleanDye biedt daarmee een duurzaam alternatief dat de belangrijkste ecologische en sociale risico's bij de textielproductie verkleint. Als proceschemicaliën op onjuiste wijze opgeslagen, gebruikt en afgevoerd worden, kunnen ze een gevaar vormen voor de gezondheid van de medewerkers, de lokale gemeenschap en de omgeving. Resten van chemicaliën moeten moeizaam worden verwijderd of verontreinigen het afvalwater. Doordat er bij het verven geen water wordt gebruikt, daalt bovendien het verbruik van vers water: bij conventionele verfprocessen wordt er per T-shirt wel 25 liter water gebruikt.

Intussen verft CleanDye niet alleen voor ons. Ook andere aanbieders van mode gebruiken deze duurzame verfmethode. Zo wordt er met ieder kledingstuk dat bij CleanDye wordt geverfd minder water en chemicaliën gebruikt.