Transparantie

Onze eisen aan de ecologische en sociale productieomstandigheden gelden voor de gehele toeleveringsketen – niet alleen voor onze directe leveranciers. De uitdaging: hoe dieper we doordringen in de voorketen, des te meer spelers we moeten onderzoeken – tegelijkertijd wordt onze mogelijkheid om invloed uit te oefenen kleiner. Transparantie over wie betrokken is bij de productie van onze producten en welke sociale en ecologische impact daar ontstaat, zien wij als een centrale voorwaarde voor verbeteringen. 

Ons doel: we willen dat onze toeleveringsketen uiterlijk in 2030 100% transparant is. Als tussenliggend doel hebben wij bepaald dat onze strategische leveranciers uiterlijk in 2025 hun voorketens bekendmaken – vanaf het uiteindelijke product helemaal terug tot aan de productie van de vezels. Deze transparantie moet in de toekomst ook voor onze klanten nog sterker zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door de traceerbaarheid van producten.

Ecologische performance van onze leveranciers. Ons belangrijkste instrument om ecologische kwesties in de voorketen transparant te maken, is de Facility Environmental Module van de  Higg Index, kort gezegd: Higg FEM. Deze module werd ontwikkeld door de Sustainable Apparel Coalition en bevat informatie en kerncijfers over de onderwerpen milieumanagement, energie, water en chemicaliën. Daarmee levert de module ons waardevolle inzichten in waar onze leveranciers en hun partners staan. In de toekomst zullen we daaruit ook afleiden welke verbeteringen onze partners hebben doorgevoerd en waar we hen nog kunnen ondersteunen. Voor onze leveranciers biedt de Higg FEM het voordeel dat de gegevens met alle SAC-leden kunnen worden gedeeld. Zo wordt dubbel werk voorkomen, stijgt de kwaliteit van de gegevens en beoordeelt de branche de prestaties op basis van dezelfde criteria.

Traceerbaarheid dankzij Blockchain. Samen met de Fashion for Good start-up TrusTrace​​​​​​​ hebben wij in 2020 een pilot gedaan die gericht was op de transparantie en traceerbaarheid van producten. TrusTrace maakt onder andere gebruik van de Blockchain-technologie om verschillende duurzaamheidsgegevens in de toeleveringsketen te analyseren. Voor vrijwel alle artikelen in de pilot konden alle productbestanddelen worden getraceerd tot aan de leveranciers van het garen. Ook gedetailleerde informatie zoals leveranciers van accessoires, verpakkingen en chemicaliën voor het verfproces werd met ons gedeeld via dit intelligente platform.

Meer transparantie in de hele branche. Maar ook als bedrijf willen wij eraan bijdragen de duurzaamheidsperformance in de textielbranche transparant en vergelijkbaar te maken. Daarvoor stellen wij sinds 2020 voor het eerst de gegevens over onze duurzaamheidsdoelen en -activiteiten beschikbaar in de Higg Brand and Retail Module (BRM) en laten we deze extern verifiëren. De Higg BRM-tool biedt merken en verkopers de mogelijkheid om hun performance op het gebied van ethische en ecologische kwesties, zoals mensenrechten, eerlijke lonen of CO2-uitstoot te analyseren aan de hand van standaarden die in de hele branche worden gehanteerd.