Privacy statement

Privacy statement van bonprix, Parc de L'Innovation Immeuble "Lazaro 2" 183 Rue de Menin 59520 Marquette-Lez-Lille Frankrijk

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen en de bescherming van je privacy vinden wij heel belangrijk. Daarom informeren wij, bonprix, Parc de L'Innovation, Immeuble "Lazaro 2", 183 Rue de Menin, 59520 Marquette-Lez-Lille, Frankrijk (‘bonprix’ en/of ‘wij’ en/of ‘verwerkingsverantwoordelijke’), je in het onderstaande privacy statement over de manier waarop we in onze webshop en onze app persoonsgegevens verwerken. Dat doen we natuurlijk altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening persoonsgegevens (UAVG).

Lees ons privacy statement aandachtig door. Als je er vragen over hebt of er opmerkingen over wilt maken, kun je altijd contact met ons opnemen via klanten@service-bonprix.nl.

Inhoudsopgave

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
3. Doelstellingen van de gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, en categorieën ontvangers
3.1. Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van overeenkomsten
3.1.1. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst
3.1.2.Kredietwaardigheidschecks en het doorgeven van gegevens aan handelsinformatiebureaus
3.1.2.1. Interne scoring
3.1.2.2. Extern(e) handelsinformatiebureau(s)
3.1.2.3. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen
3.1.2.4. Rechtsgronden
3.1.3. Gebruik van gegevens ter voorkoming van fraude
3.1.4. Callcenterdiensten
3.1.5. Betaaldiensten
3.1.6. Doorgeven van gegevens aan transportdiensten
3.1.7. Doorgeven van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus
3.1.8. Overige categorieën gegevensontvangers
3.1.8.1.Verwerkers
3.1.8.2. Marketingdiensten
3.1.8.3. Display-/affiliatenetwerken
3.1.8.4. Overige samenwerkingspartners
3.2. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden (zonder cookies/trackinggegevens)
3.2.1. Reclame per post
3.2.2. E-mailreclame voor vergelijkbare artikelen en diensten
3.2.3. Nieuwsbrief
3.2.4. Winacties
3.2.5.Markt- en opinieonderzoek
3.2.6. Recht van bezwaar/herroeping
4. Website en website-optimalisatie (door middel van cookies) inclusief toestemming
4.1. Cookies – Algemene informatie en toestemmingsplicht
4.2. Interventiemogelijkheden/browserinstellingen
4.3. Toestemmingsmanagement
4.4. Toestemming voor het gebruik van bepaalde online-diensten/verzamelen van trackinggegevens
4.4.1. Technisch noodzakelijke cookies (geen toestemming nodig)
4.4.1.1. Adjust
4.4.1.2. Maatadvies met FitFinder
4.4.2. Toestemming voor analytische cookies
4.4.2.1. Toestemming voor Google Firebase Analytics
4.4.2.2. Toestemming voor Hurra Analytics
4.4.3. Toestemming voor cookies voor personalisering
4.4.3.1. Eigen webtracking door bonprix/retargeting
4.4.4. Toestemming voor cookies voor marketingdoeleinden
4.4.4.1. Toestemming voor Google Ads/Remarketing/Google Shopping
4.4.4.2. Toestemming voor Google DV360
4.4.4.3. Toestemming voor Toestemming voor Meta Retargeting (website-custom-audience)
4.4.4.4. Toestemming voor Pinterest-retargeting (Pinterest-tag)
4.4.4.5. Toestemming voor Microsoft Advertising
4.4.4.6. Toestemming voor Criteo Retargeting-techologieën
4.4.4.7. Toestemming voor RTB-House
4.4.4.8. Toestemming voor Outbrain
4.4.4.9. Toestemming voor Adform
4.4.4.10. Toestemming voor Adjust
4.4.4.11. Toestemming voor TikTok Advertising (uitsluitend bij gebruik van de app)
5. Gegevensverwerking in de app
5.1. App-machtigingen
5.2. Pushberichten
5.3. Zoeken met behulp van foto’s (Snap & Find)
5.4. Spraakgestuurd zoeken
6. Social media marketing en social plugins
6.1. Social media marketing
6.2. Social Plugins
6.2.1. Facebook „Share“
6.2.2 Pinterest „Pin-it“
6.2.3. WhatsApp-Share
7. Bescherming van je gegevens in je klantenaccount/Mijn bonprix
7.1. Algemene informatie over klantenaccounts/Mijn bonprix
7.2. Bescherming van je klantenaccount
7.3. Waarschuwing voor valse e-mails (spoofing), spam en phishing
8. Contact met ons opnemen
9. Productreviews/commentaar/overige bijdragen
10. Betalingen
10.1. Algemeen
10.2. Ingenico
10.3. PayPal
11. Ontvangers buiten de EU
12. Duur van de opslag
13. Je rechten als betrokkene
14. Je rechten in detail


1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Dit privacy statement is van toepassing op de gegevensverwerking door:
bonprix
Parc de L'Innovation
Immeuble "Lazaro 2"
183 Rue de Menin
59520 Marquette-Lez-Lille
Frankrijk


2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kun je bereiken op het volgende adres:
bonprix - Direction Juridique
16, rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
E-mail: dpo@bpx-france.net


3. Doelstellingen van de gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, en categorieën ontvangers

Hieronder geven we je gestructureerd naar de doeleinden van de gegevensverwerking en de categorieën ontvangers een gedetailleerd overzicht van de door ons verantwoorde vormen van gegevensverwerking.


3.1. Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van overeenkomsten

Onze websites bieden je de mogelijkheid om onze producten online te bestellen.

 


3.1.1. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

Als je je op een van onze websites/apps registreert en/of nog een overeenkomst met ons aangaat, verwerken wij de gegevens die nodig zijn om de betreffende overeenkomst met jou te kunnen sluiten, uitvoeren of beëindigen. Hiertoe behoren:

 • voornaam en achternaam
 • factuur- en afleveradres
 • e-mailadres
 • factuur- en betaalgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • informatie over gedane bestellingen

Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt a) en b) AVG, d.w.z. je stelt ons de gegevens ter beschikking op grond van de betreffende overeenkomst (bijv. het beheren van je klanten-/gebruikersaccount of de afwikkeling van een koopovereenkomst) tussen jou en ons. Tot het verwerken van je e-mailadres bij het doen van een aankoop via onze websites/apps zijn wij bovendien verplicht op grond van het voorschrift in het Burgerlijk Wetboek (BW) dat we je een elektronische bevestiging van je bestelling moeten toezenden (artikel 6, lid 1, punt c) AVG).

Voor zover we je gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie paragraaf 3.2. hieronder), slaan we de voor de afwikkeling van de overeenkomst verzamelde gegevens op voor de duur van de overeenkomst en tot de wettelijke en eventuele contractuele rechten op garantie komen te vervallen. Na afloop van deze termijn bewaren we de volgens het handelsrecht en het fiscale recht vereiste informatie met betrekking tot de overeenkomst gedurende de periode die daarvoor is vastgesteld. In deze periode worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst.

Voor de afwikkeling van een koopovereenkomst via onze websites/apps moeten daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt:


Je betaalgegevens worden doorgegeven aan betaaldiensten die je betaling(en) in opdracht van ons afhandelen (nadere informatie hierover vind je onder punt 10. Betalingen). Gegevens over je afleveradres geven we door aan logistieke bedrijven en transportondernemingen die in opdracht van ons werken. Om er zeker van te kunnen zijn dat de aflevering van de bestelde artikelen plaatsvindt in overeenstemming met je wensen, geven we ook je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer door aan de logistieke bedrijven en/of transportondernemingen die de bestelde artikelen in opdracht van ons afleveren. Deze kunnen voorafgaand aan de aflevering contact met je opnemen om de details van de aflevering met je af te spreken. De betreffende gegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en na de aflevering weer gewist, tenzij onze dienstverleners zelf volgens de wet verplicht zijn om de gegevens te bewaren.


3.1.2. Kredietwaardigheidschecks en het doorgeven van gegevens aan handelsinformatiebureaus

Bij bestellingen maken we onderscheid tussen zogenaamde veilige betalingswijzen (bijv. iDEAL, PayPal en creditcard) en riskante betalingswijzen (bijv. betaling achteraf). Iedere keer dat je een bestelling doet en kiest voor een riskante betalingswijze, geldt ter bescherming van bonprix, maar ook voor je eigen bescherming het volgende:


3.1.2.1. Interne scoring

In gevallen waarin een klant bij bonprix een bestelling doet en daarbij gebruik wil maken van een riskante betalingswijze, is bonprix gerechtigd om in het kader van de bestelling verkregen informatie te gebruik om de kans op wanbetaling te berekenen (interne scoring). Het berekenen van de kans op wanbetaling door middel van interne scoring is gebaseerd op een erkende mathematisch-statistische methode. De bij de interne scoring gebruikte gegevens resulteren in het bijzonder uit een combinatie van de volgende gegevenscategorieën (niet limitatief): adresgegevens, gewenste betalingscondities, bestelkanaal en assortimentsgroepen. Voor de interne scoring worden uitsluitend gegevens gebruikt die de klant bonprix zelf heeft verstrekt. Aan de hand van de vermelde gegevenscategorieën kunnen er op grond van de gebruikte mathematisch-statistische methode conclusies worden getrokken over de kans op wanbetaling. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde woonplaats in combinatie met een bepaalde productcategorie leiden tot een verhoogde kans op wanbetaling en dus tot beperking van de mogelijke betalingswijzen. Er vindt geen beperking van de mogelijke betalingswijzen plaats op basis van uitsluitend de woonplaats van de besteller. Bovendien is bijvoorbeeld statistisch aangetoond dat de kans op wanbetaling kleiner is bij gebruik van een betaald e-mailaccount dan bij gebruik van een gratis account.


3.1.2.2. Extern(e) handelsinformatiebureau(s)

In het kader van de controle of een riskante betalingswijze toegestaan kan worden, heeft bonprix ook het recht om bij een extern handelsinformatiebureau informatie in te winnen over je kredietwaardigheid en over de eventuele waarschijnlijkheid dat je een frauduleuze bestelling doet. Wij werken samen met de volgende handelsinformatiebureaus: Risk Ident en Experian. Voor het opvragen van kredietwaardigheidsinformatie worden de volgende gegevens aan de externe handelsinformatiebureaus doorgegeven: voornaam, achternaam, postadres en geboortedatum.


3.1.2.3. Extern(e) handelsinformatiebureau(s)

bonprix kan in het kader van de kredietwaardigheidscheck door middel van een geautomatiseerd proces beslissen of jou de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van de gewenste riskante betalingswijze (bijv. betaling achteraf). Zo kan de gewenste betalingswijze bijvoorbeeld geautomatiseerd worden geweigerd, als er negatieve kredietwaardigheidsinformatie wordt doorgegeven door een handelsinformatiebureau of als de bij de interne scoring berekende waarde onvoldoende is.


In dit geval kun je tegenover ons het recht doen gelden dat we de geautomatiseerde beslissing handmatig controleren. Bovendien heb je het recht om je eigen standpunt uiteen te zetten en om de beslissing aan te vechten.


3.1.2.4. Rechtsgronden

De verwerking van je gegevens in het kader van de kredietwaardigheidscheck vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en artikel 6, lid 1, punt f) AVG. bonprix heeft principieel een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck, als je kiest voor een riskante betalingswijze (betaling achteraf). Deze check dient onder andere ter bescherming van bonprix tegen grootschalige wanbetaling.

Wil je weten waarom je geen gebruik kunt maken van alle betalingswijzen? We informeren je graag. Stuur ons je vraag per e-mail naar: klanten@service-bonprix.nl

 


3.1.3. Gebruik van gegevens ter voorkoming van fraude

De door jou in verband met je bestelling vermelde gegevens kunnen door bonprix worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een ongewone bestelprocedure (bijv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal verschillende producten op hetzelfde adres met gebruikmaking van verschillende klantenaccounts). Bij het doen van een dergelijke controle heeft bonprix principieel een gerechtvaardigd belang (bijv. het voorkomen van wanbetaling/identiteitsdiefstal).

Met behulp van de door ons ontwikkelde trackingtechnologieën en met behulp van onze partner Risk.Ident GmbH, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, verzamelen en verwerken we gegevens om te bepalen welk eindapparaat er bij het bezoeken van onze website wordt gebruikt, en andere gegevens over het gebruik van de website. Hierbij worden de betreffende gegevens niet gekoppeld aan een bepaalde gebruiker. Voor zover wij of Risk.Ident IP-adressen verzamelen, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd.

De op deze manier verzamelde gegevens worden door ons gepseudonimiseerd opgeslagen in een database die speciaal is bedoeld voor fraudepreventie. In deze database slaan we ook door ons verzamelde gegevens op over eindapparaten met behulp waarvan er al fraude is gepleegd of geprobeerd is dit te doen. Ook in dit geval geldt dat de gegevens niet worden gekoppeld aan bepaalde gebruikers.

Bij het doen van bestellingen op onze website laten we met behulp van deze database een risicoanalyse uitvoeren op het eindapparaat van de gebruiker. Door middel van deze risicoanalyse wordt nagegaan hoe waarschijnlijk het is dat er sprake is van een poging van fraude. Hierbij wordt onder andere in aanmerking genomen of onze website met het betreffende eindapparaat is geselecteerd via verschillende serviceproviders, of het eindapparaat een vaak wisselende georeferentie heeft, hoeveel transacties er via het eindapparaat hebben plaatsgevonden en of er een proxy-verbinding wordt gebruikt.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens ter voorkoming van fraude is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


3.1.4. Callcenterdiensten

Om je een goede klantenservice te kunnen bieden, werken wij samen met externe communicatiediensten, die ten behoeve van de afhandeling van je bestellingen en (aan)vragen als klant toegang hebben tot de volgende gegevens: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelhistorie en communicatiegegevens. Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punt a), b) en f) AVG.

Voor kwaliteitsdoeleinden nemen we telefoongesprekken af en toe op. We informeren je hierover direct aan het begin van het gesprek en vragen je om je toestemming. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming wordt een gesprek niet opgenomen. De opnamen worden na evaluatie weer gewist. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

De callcenterdiensten die in opdracht van ons werken, zijn gevestigd in Nederland en Turkije. Gesprekken worden dus aangenomen in Nederland of Turkije. Je gegevens worden echter alleen opgeslagen in Duitsland en Frankrijk.


3.1.5. Betaaldiensten

Voor de afwikkeling van je betaling zijn er verschillende betalingswijzen waaruit je zelf kunt kiezen (onder voorwaarde dat je kredietwaardig bent). Als je kiest voor betaling met creditcard, iDEAL of Paypal worden je bestelgegevens doorgegeven aan de betreffende betaaldienst, zodat deze je betaling kan afhandelen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) AVG. (Meer informatie hierover vind je onder punt 10. Betalingen )


3.1.6. Doorgeven van gegevens aan transportdiensten

bonprix werkt voor de bezorging van bestelde artikelen samen met de volgende transportondernemingen: HERMES en PostNL. Aan deze transportondernemingen kunnen ten behoeve van de bezorging van de bestelde artikelen en/of de aankondiging van de bezorging de volgende gegevens worden doorgegeven: voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b) AVG.


3.1.7. Doorgeven van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus

Als openstaande facturen of termijnbetalingen ondanks herhaaldelijke betalingsherinneringen niet door jou worden betaald, kan bonprix de voor het incasseren van onze vorderingen noodzakelijke gegevens doorgeven aan een incassobureau, zodat dit de vorderingen namens ons kan incasseren. Dit bureau wordt dan eigenaar van de vorderingen en eist deze in eigen naam op. bonprix werkt samen met de volgende incassobureaus: EOS en COEO INCASSO.

Rechtsgrond voor het doorgeven van de gegevens ten behoeve van het incasseren van vorderingen namens ons is artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Het doorgeven van de gegevens in het kader van de verkoop van vorderingen gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Ook kan het incassobureau de informatie over het bestaan van een openstaande vordering in het kader van de dienstverlening aan ons doorgeven aan handelsinformatiebureaus. Ditzelfde geldt voor het voldoen aan de verplichting om door te geven dat het bedrag van de vordering is gewijzigd (bijv. vermindering van de vordering doordat je een betaling hebt gedaan). Door deze melding worden jouw gerechtvaardigde belangen behartigd, doordat ervoor wordt gezorgd dat de gegevens waarover het betreffende handelsinformatiebureau beschikt, actueel zijn. Rechtsgrond voor het actualiseren van de hoogte van de vorderingen voor handelsinformatiebureaus is het bepaalde in artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Met betrekking tot de verwerking van gegevens door handelsinformatiebureaus verwijzen wij naar de tekst onder ‘Kredietwaardigheidschecks en het doorgeven van gegevens aan handelsinformatiebureaus’.


3.1.8. Overige categorieën gegevensontvangers

Daarnaast schakelen we andere samenwerkingspartners in die we nodig hebben om door ons gesloten overeenkomsten te kunnen uitvoeren en om verschillende doelen te kunnen bereiken. Aan deze partners geven we persoonsgegevens door, voor zover dit in het kader van de uitvoering van door ons gesloten overeenkomsten noodzakelijk is (bijv. aan verwerkers, marketingbureaus, display- en/of affiliatenetwerken en prijszoekmachines).

 


3.1.8.1. Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar verwerken de gegevens uitsluitend voor de verwerkingsverantwoordelijke.

Als je bijvoorbeeld bij bonprix een artikel koopt, geef je onder andere je e-mailadres aan bonprix door om het ons mogelijk te maken je een bevestiging van je bestelling toe te sturen. bonprix is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van de betreffende gegevens. Voor het verzenden van een bestelbevestiging wordt je e-mailadres vervolgens doorgegeven aan een dienstverlener. Deze dienstverlener stuurt je de bestelbevestiging voor het gekocht artikel toe. Hiervoor verwerkt de dienstverlener je e-mailadres in opdracht van bonprix.


3.1.8.2. Marketingdiensten

Ten behoeve van de mediaproductie (productcatalogi, nieuwsbrieven, mailings, enz.) schakelen wij verschillende bedrijven in die productiediensten verlenen (printbedrijven, marketingbureaus, mailingbedrijven).

Het doorgeven van gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


3.1.8.3. Display-/affiliatenetwerken

Daarnaast schakelen wij in de online-marketingomgeving andere samenwerkingspartners/ verwerkers in die nodig zijn om door ons gesloten overeenkomsten te kunnen uitvoeren en onze online-marketingdoelen te kunnen bereiken. Aan deze samenwerkingspartners geven wij gegevens met betrekking tot personen door, voor zover dit in het kader van de dienstverlening nodig is voor afrekeningsdoeleinden (bijv. click-ID, reclamepartner-ID en winkelmandwaarde aan display- en/of affiliatenetwerken en prijszoekmachines voor alleen afrekeningsdoeleinden).

Rechtsgrond voor het doorgeven van gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b) en f) AVG.


3.1.8.4. Overige samenwerkingspartners

Door ons gesloten overeenkomsten te kunnen uitvoeren en om verschillende doelen te kunnen bereiken. Aan deze partners geven we persoonsgegevens door, voor zover dit in het kader van de uitvoering van door ons gesloten overeenkomsten noodzakelijk is (bijv. aan hosting-partners en aanbieders van IT-diensten).

Rechtsgrond voor het doorgeven van gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b) en f) AVG.


3.2. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden (zonder cookies/trackinggegevens)

bonprix heeft er principieel een gerechtvaardigd belang bij om persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebeurt, voor zover niet anders vermeld, op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:


3.2.1. Reclame per post

Wij hebben er principieel een gerechtvaardigd belang bij om gegevens van jou die we hebben verzameld in het kader van het sluiten van een overeenkomst, te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken de volgende gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden: voornaam, achternaam, postadres en geboortejaar.
bonprix is bovendien gerechtigd om daarnaast ook andere persoonsgegevens van jou die we met inachtneming van de wettelijke voorschriften hebben verzameld, voor onze eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders) op te slaan. Het doel hiervan is om je alleen reclame toe te sturen die is afgestemd op je werkelijke of vermoedelijke behoeften en je dus niet lastig te vallen met reclame waar je niets aan hebt.

Rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


Informatie over het recht van bezwaar
Tegen het verdere gebruik van je persoonsgegevens voor de bovenstaande marketingdoeleinden kun je te allen tijde kosteloos bezwaar maken door een e-mail te sturen naar klanten@service-bonprix.nl (zie ook ‘Recht van bezwaar/herroeping’).

Als je bezwaar maakt, worden je gegevens – voor zover het noodzakelijk is dat deze voor andere doeleinden dan marketing opgeslagen blijven – voor verdere verwerking voor marketingdoeleinden geblokkeerd. We wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen kan gebeuren dat je ook na ontvangst van je bezwaar nog een tijdje reclamemateriaal wordt toegezonden. Dit heeft een technische achtergrond en wordt veroorzaakt door de benodigde voorlooptijd in het kader van de selectie. Het betekent niet dat we je bezwaar niet in aanmerking hebben genomen.

 


3.2.2. E-mailreclame voor vergelijkbare artikelen en diensten

Als klant van bonprix kunnen we je – ook zonder dat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven – per e-mail reclames toesturen voor artikelen en diensten die je in het verleden van ons hebt afgenomen. Over de mogelijkheid om je e-mailadres voor dit doel te gebruiken en over het recht dat je hebt om hier bezwaar tegen te maken, wordt je geïnformeerd bij het aanmaken van een klantenaccount en bij het doen van een bestelling op onze website of in onze app.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens zoals hier beschreven, is artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Informatie over het recht van bezwaar
Daarnaast wordt je aan het einde van iedere e-mail de mogelijkheid geboden om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van je e-mailadres voor het eerdergenoemde doel (reclame voor vergelijkbare artikelen en diensten) door ons. Je kunt tegen toezending van dergelijke reclame ook altijd bezwaar maken door een e-mail te sturen naar klanten@service-bonprix.nl zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de verzendkosten volgens de basistarieven.


3.2.3. Nieuwsbrief

In onze webshop wordt je bovendien op verschillende plaatsen de mogelijkheid geboden om je aan te melden voor onze nieuwsbrief en als nieuwsbriefabonnee te profiteren van diverse voordelen. Als je je aanmeldt, ontvang je onze nieuwsbrief, die je regelmatig informeert over kortingscodes, trends, sale en geïndividualiseerde aanbiedingen van bonprix. Nadat je je aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verzonden, ontvang je een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd om je aanmelding voor de nieuwsbrief nog een keer te bevestigen. Pas na activering van de bevestigingslink ben je aangemeld voor de nieuwsbrief (zogenaamde double-opt-in-procedure). Voor de verdere ontwikkeling van onze nieuwsbrief en voor statistische doeleinden registreren we via onze nieuwsbrief wanneer en hoe vaak hij wordt gelezen. Deze informatie verzamelen we gepseudonimiseerd.


Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.


Informatie over het recht van bezwaar
Natuurlijk kun je je te allen tijde via klanten@service-bonprix.nl, aan het einde van iedere nieuwsbrief, in je klantenaccount onder ‘Mijn persoonlijke gegevens’ en op onze afmeldpagina weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de verzendkosten volgens de basistarie


3.2.4. Winacties

Als je je registreert voor door ons gehouden winacties, gebruiken we de gegevens die je bij je registratie hebt vermeld, om de deelnameovereenkomst uit te voeren, dus bijvoorbeeld om je te informeren over gewonnen prijzen en eventueel ook om reclame te maken voor ons aanbod en/of het aanbod van onze samenwerkingspartners bij de winacties. Daarnaast kunnen we je speciale aanbiedingen doen, bijv. kortingscodes, kortingen, enz. waarbij we de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken, afhankelijk kunnen stellen van jouw toestemming voor het gebruik van bepaalde gegevens (bijv. je e-mailadres). Het is wettelijk voorgeschreven dat we je toestemming nodig hebben voor het gebruik van je gegevens op grond waarvan je gebruik zou kunnen maken van deze speciale aanbiedingen. Gedetailleerde informatie kun je vinden in de betreffende deelnamevoorwaarden/algemene voorwaarden voor de betreffende winactie/voor de speciale aanbiedingen.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG, artikel 6, lid 1, punt b) AVG en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

 


3.2.5. Markt- en opinieonderzoek

Om onszelf en onze producten voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten, bepalen we door middel van markt- en opinieonderzoeksprojecten wat deze eisen en wensen zijn. De deelname aan onze markt- en opinieonderzoeksprojecten is vanzelfsprekend vrijwillig en kan, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, volledig anoniem gebeuren. Er worden in dit verband geen persoonsgegevens van je verzameld. Om je antwoorden te kunnen evalueren, verzoeken we je wel om je geslacht, je leeftijdsgroep en je confectiemaat te vermelden. De door jou ter beschikking gestelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. Alle persoonsgegevens worden aan het einde van het project gewist.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


3.2.6. Recht van bezwaar/herroeping

In ieder geval geldt: Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en het doorgeven van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door middel van een mededeling per post die niet aan bepaalde vormvoorschriften hoeft te voldoen, aan bonprix klantenservice, Antwoordnummer 54025, 5004 VB TILBURG of per e-mail aan: klanten@service-bonprix.nl. Ook kun je op deze manier een eerder gegeven toestemming altijd weer herroepen.


Als je bezwaar maakt, worden je gegevens – voor zover het noodzakelijk is dat opgeslagen voor andere doeleinden dan marketing – voor verdere verwerking voor marketingdoeleinden geblokkeerd. We wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen kan gebeuren dat je ook na ontvangst van je bezwaar nog een tijdje reclamemateriaal wordt toegezonden. Dit heeft een technische achtergrond en wordt veroorzaakt door de benodigde voorlooptijd in het kader van de selectie. Het betekent niet dat we je bezwaar niet in aanmerking hebben genomen.

Dit geldt evenwel niet voor de gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van je bestelling. Na ontvangst van je bezwaar zullen we de betreffende gegevens niet meer gebruiken, verwerken en doorgeven voor andere doeleinden dan de afwikkeling van je bestelling en zullen we de verdere verzending van reclamemiddelen met inbegrip van onze catalogi aan jou stopzetten.


4. Website en website-optimalisatie (door middel van cookies) inclusief toestemming

Korte samenvatting

Als exploitant van www.bonprix.nl verzamelt bonprix gegevens over het gedrag van gebruikers op www.bonprix.nl (trackinggegevens). Dit betekent onder andere ook dat we bijhouden welke subpagina’s (artikeldetailpagina’s) zijn opgevraagd. Voor dit doel kunnen er door bonprix en/of door partners van bonprix onder andere cookies worden geplaatst in de browser van de betreffende gebruiker. Het verzamelen van trackinggegevens is principieel alleen toegestaan, als je hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt dit doen door in de ‘cookie-banner’ die je op www.bonprix.nl te zien krijgt, de knop ‘OK’ aan te klikken. Voor de verwerking van trackinggegevens die voor het aanbod op de website www.bonprix.nl noodzakelijk zijn, is het niet nodig om toestemming te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies met als doel om het winkelmandje weer te geven. De informatie over je gebruiksgedrag kan bonprix onder andere gebruiken om je op www.bonprix.nl aanbiedingen te laten zien die voor jou interessant zijn, of om je door middel van gepersonaliseerde content (bijv. retargeting) reclames te laten zien op andere websites. Voor zover gegevens over jouw gebruiksgedrag op www.bonprix.nl ook kunnen worden gebruikt door andere aanbieders, bijvoorbeeld om ‘hun eigen informatie te verbeteren’, vindt een dergelijk gebruik ook alleen plaats, als je hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Trackinggegevens die bonprix zelf verzamelt en opslaat, worden door bonprix uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Hierdoor wordt koppeling van de gegevens aan jou persoonlijk voorkomen. Als je bepaalde in je browser geplaatste cookies wilt wissen en/of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in je browser hebben geplaatst, kun je dit doen/te weten komen met behulp van een zogenaamde ‘preference manager’. Zo’n manager is bijvoorbeeld opvraagbaar op www.youronlinechoices.com. Ook kun je je browser zo instellen, dat deze het plaatsen van cookies tegenhoudt of alleen het plaatsen van bepaalde soorten cookies toestaat. Nadere bijzonderheden over de mogelijkheid om de instellingen van de gangbare browsers (zoals Google Chrome en Firefox) te wijzigen, vind je onder punt 4.2. van dit privacy statement.


4.1. Cookies – Algemene informatie en toestemmingsplicht

Op deze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch worden aangemaakt door je browser en worden opgeslagen op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.). In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen die gerelateerd is aan het specifieke eindapparaat dat je gebruikt. Dat betekent niet dat we daardoor direct te weten komen wie je bent. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden na afloop van de betreffende browsersessie weer gewist (zogenaamde ‘session cookies’). Hierdoor kunnen we je bijvoorbeeld onafhankelijk van de pagina waarop je je bevindt, je winkelmandje laten zien, zodat je altijd weet hoeveel artikelen er op het moment inzitten en hoeveel deze bij elkaar kosten. Er zijn ook cookies die op je eindapparaat blijven staan en ons in staat stellen om dat eindapparaat bij je volgende bezoek te herkennen (zogenaamde ‘persistent cookies’). Met name deze cookies zijn onder andere bedoeld om ons aanbod aantrekkelijker voor je te maken. Dankzij deze bestandjes is het bijvoorbeeld mogelijk om je op deze website speciaal op jouw interesses afgestemde informatie te presenteren.

Volgens de wettelijke voorschriften is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets e.d.) – bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies – en het opvragen van informatie van eindapparaten (tracking) principieel alleen toegestaan, als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Als het opslaan/opvragen van informatie echter noodzakelijk is om het aanbod op de website ter beschikking te kunnen stellen, is het geven van toestemming niet vereist. Van een dergelijke noodzaak is bijvoorbeeld sprake, als het gaat om het waarborgen van de volgende functionaliteiten/het bereiken van de volgende doelstellingen:

 • weergave van het winkelmandje
 • weergave van het verlanglijstje,
 • bieden van de mogelijkheid om in te loggen en ingelogd te blijven,
 • waarborgen van de systeemveiligheid,
 • bieden van de mogelijkheid om af te rekenen met partners


Tegen de verwerking van gegevens die nodig zijn voor de functionaliteit van de website, kun je geen bezwaar maken.

Je kunt de website bonprix.nl gebruiken zonder dat er gegevens van je eindapparaat worden opgevraagd of opgeslagen voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn om het aanbod van deze website ter beschikking te kunnen stellen. Daarom is bij gebruik van deze website – voor zover je geen verdere toestemming hebt gegeven – alleen ‘basistracking’ geactiveerd.


4.2. Interventiemogelijkheden/browserinstellingen

Je kunt je browser natuurlijk zo instellen, dat deze onze cookies voortaan niet meer opslaat op de harde schijf of al opgeslagen cookies wist. Ga hiervoor als volgt te werk:

In Internet Explorer:

 1. Kies in het menu ‘Extra’ de optie ‘Internetopties’.
 2. Klik op het tabblad ‘Beveiliging’.
 3. Nu kun je de veiligheidsinstellingen voor de internetzone vastleggen. Hier stel je in of en welke cookies geaccepteerd of geweigerd moeten worden.
 4. Met ‘OK’ bevestig je de instelling.


In Firefox:

 1. Kies in het menu ‘Extra’ de optie ‘Opties’.
 2. Klik op ‘Privacy & beveiliging’.
 3. Klik onder ‘Cookies en websitegegevens’ op ‘Meer info’ voor nadere informatie over het aanpassen van de instellingen.
 4. Pas de instellingen desgewenst aan.
 5. Klik op ‘Wijzigingen opslaan’ om de aangebrachte aanpassingen op te slaan.


In Google Chrome:

 1. Klik op het Chrome-menu op de symboolbalk van de browser.
 2. Selecteer nu de optie ‘Instellingen’.
 3. Klik op ‘Geavanceerd’.
 4. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Cookies en andere sitegegevens’.
 5. Pas de instellingen desgewenst aan.

In Safari:

 1. Ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Safari’.
 2. Bij het onderwerp ‘Privacy & beveiliging’ vind je onder het punt ‘Cookies blokkeren’ de keuzemogelijkheid ‘Altijd blokkeren’.


Als je alleen bepaalde cookies in je browser wilt wissen en/of wilt weten welke dienstverleners/aanbieders cookies in je browser hebben geplaatst, kun je dit ook doen/te weten komen met behulp van een ‘preference manager’. Zo’n manager is bijvoorbeeld hier opvraagbaar.


4.3. Toestemmingsmanagement

Voor het beheer van je instellingen en het documenteren van toestemming van gebruikers van onze diensten gebruiken wij een zogenaamde consent-management-tool (‘Privacy Center’). Dit Privacy Center wordt onder andere gebruikt om de cookie-instellingen voor de gehele website op te slaan. Met behulp van het privacy center slaan we informatie op over de categorieën cookies die door de website worden gebruikt, en over de vraag of de gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van de verschillende categorieën of deze toestemming weer hebben ingetrokken. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er in de browser van een gebruiker cookies worden geplaatst van iedere categorie, terwijl er alleen toestemming is gegeven voor bepaalde categorieën. De via ons Privacy Center gedocumenteerde toestemmingen hebben een levensduur van één jaar.

4.4. Toestemming voor het gebruik van bepaalde online-diensten/verzamelen van trackinggegevens

Zoals al uitgelegd onder ‘Cookies’ (punt 4.1.) verzamelen en verwerken wij in verband met het gebruik van cookies verzamelde gegevens deels op grond van jouw toestemming. Deze toestemming geef je door in de banner die je te zien krijgt in onze webshop en die een link bevat naar deze toestemmingsteksten, op de button ‘OK’ te klikken. Hierdoor stem je ermee in dat bonprix gegevens op je eindapparaat opslaat (bijv. door het plaatsen van cookies) of gegevens van je eindapparaat opvraagt. Daarnaast stem je door op de knop ‘OK’ te klikken, in met het gebruik van bepaalde marketingfunctionaliteiten van derden voor het gebruik waarvan toestemming nodig is. Ook kun je in de banner op ‘Instellingen’ klikken en daar je toestemmingsvoorkeuren beheren. In ons Privacy Center kun je je toestemmingen en voorkeuren achteraf altijd weer wijzigen. Er wordt daar onderscheid gemaakt tussen ‘noodzakelijke cookies’, ‘analytische cookies’, ‘gepersonaliseerde cookies’ en ‘marketing cookies’. De gegevensverwerking die plaatsvindt in verband met deze marketingfunctionaliteiten, worden hieronder beschreven (punt 4.4.1. t/m punt 4.4.11 van dit privacy statement).

De verwerking van gegevens op grond van de toestemming die je geeft door op de knop ‘OK’ te klikken, heeft altijd hetzelfde doel, namelijk ‘marketing’.

Intrekken van alle toestemmingen

Alle toestemmingen die je hebt gegeven door te klikken op de in de banner weergegeven knop ‘OK’, kun je weer intrekken door op de betreffende knop in het Privacy Center te klikken.

4.4.1. Technisch noodzakelijke cookies (geen toestemming nodig)

Dit zijn technische cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website en van alle functies die onze website biedt. Ze maken het onder andere mogelijk om de producten in je winkelmandje op te slaan, de producten op je verlanglijstje weer te geven, de filters en het koopproces aan te sturen, veiligheidsfunctionaliteiten te integreren, af te rekenen en je privacy-instellingen op te slaan. Voor het gebruik van absoluut noodzakelijke cookies op onze website is je toestemming niet nodig. Daarom kunnen technische cookies niet individueel worden gedeactiveerd of geactiveerd.

4.4.1.1. Adjust

Bij gebruik van de app gebruikt bonprix de analysetechnologie ‘Adjust’ van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn. Adjust verzamelt installatiegegevens (bijv. informatie over de manier waarop een gebruiker ertoe is gekomen om de app te installeren, en over de app store via welke de app is geïnstalleerd) en gegevens over het gebruiksgedrag in de app. Adjust gebruikt hiervoor o.a. de IDFAs (iOS) of Google Play Services ID’s en gepseudonimiseerde (gehashte) IP-adressen en Mac-adressen. De gegevens worden naar servers van Adjust gestuurd, waar ze worden opgeslagen en geëvalueerd. De betreffende resultaten worden ons toegezonden. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het resultaat van marketingactiviteiten te meten, om de marketingactiviteiten af te rekenen en om fraude te voorkomen. Bij het verzamelen en verwerken van gegevens voor deze doeleinden hebben wij principieel een gerechtvaardigd belang. Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Meer informatie kun je vinden op https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ en https://www.adjust.com.

Tegen de verwerking van gegevens zoals hier beschreven, kun je hier bezwaar maken:

4.4.1.2. Maatadvies met FitFinder

Om je een maatadvies te kunnen geven, gebruiken we de FitFinder van Fit Analytics GmbH, Voigtstraße 3, 10247 Berlijn. Gegevensverwerking door Fit Analytics vindt alleen plaats, als je de FitFinder actief gebruikt.

Bij gebruik van de FitFinder kun je je maten invoeren om op basis hiervan een maatadvies te krijgen. Je kunt de volgende gegevens invoeren: lengte, gewicht, soort figuur (borst/buik), draagvoorkeur (bijv. ‘strak’ of ‘wijd’), leeftijd (optioneel), referentiemerk en -artikel (optioneel) en bh-maat (optioneel).

Deze gegevens worden door Fit Analytics uitsluitend gebruikt in opdracht van ons en om de kledingmaat te berekenen die jou past.

Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘session cookie’, dat de volgende gegevens opslaat: aanbevolen kledingmaat, sessie-ID, tijd- en datumstempel, browsertype en geanonimiseerd IP-adres.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt f) AVG (gerechtvaardigd belang).

4.4.2. Toestemming voor analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om te meten hoe goed onze website en onze reclamecampagnes het doen. Met behulp hiervan kunnen we het aantal bezoeken aan onze website en de herkomst hiervan bepalen. We verwerken de verzamelde gegevens in geaggregeerde vorm, zodat het niet mogelijk is om deze te herleiden tot bepaalde gebruikers van de website. Als je het gebruik van analytische cookies deactiveert, zijn wij niet in staat om onze website te analyseren en voor jouw bezoek te optimaliseren.

4.4.2.1. Toestemming voor Google Firebase Analytics

Wanneer u de App gebruikt, gebruiken wij de analytische technologie Google Analytics voor Firebase, van Google Ireland Limited, Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google Firebase/Firebase Analytics").

Google Firebase bevat verschillende functies die ons in staat stellen om onze app-functionaliteiten pseudoniem te analyseren en ook om het in-app gedrag van onze klanten te analyseren. Op die manier kunnen wij bijvoorbeeld app-crashes opsporen en analyseren, maar ook uw schermweergaven, het indrukken van knoppen, in-app aankopen of de doeltreffendheid van reclamemaatregelen evalueren en zo onze app-ontwikkeling ondersteunen en in-app marketing controleren. We kunnen ook bepalen welke functies binnen onze app vaak of zelden worden gebruikt. Voor deze doeleinden slaat Google Firebase onder meer geanonimiseerde crash-rapporten op (zoals: over de toestand van de app op het moment van de crash, installatie-UUID, crash-spoor, fabrikant en besturingssysteem van de mobiele telefoon, laatste log-berichten), het aantal en de duur van sessies, besturingssystemen, apparaatmodellen, regio, klikgebeurtenissen. Een gedetailleerd overzicht van de door Google Firebase verzamelde gegevens is te vinden op: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=de
Het gebruik van Google Firebase Analytics vereist het doorsturen van uw persoonlijke gegevens naar Google Ireland Limited Inc. Deze verdere verwerking van de gegevens, alsmede de verwerking van de gegevens nadat deze door ons aan Google zijn doorgegeven, worden door Google als enige verantwoordelijke voor de verwerking uitgevoerd. Voor zover Google Ireland Limited uw gegevens verwerkt als de enige verantwoordelijke voor de verwerking, is het mogelijk dat uw gegevens door Google Ireland Limited worden overgedragen aan de VS. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat de VS een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In dit verband bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daartegen een adequaat rechtsmiddel kunt instellen. Google Firebase wordt gebruikt om deze app te optimaliseren en om onze aanbiedingen te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).


Meer informatie over Google Firebase en het privacybeleid van Google vindt u hier. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht op verwijdering van gegevens) met betrekking tot de gegevens die Google als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Firebase op elk gewenst moment intrekken in ons Privacy Center door de categorie "Analytische cookies" te deselecteren.

4.4.2.2. Toestemming voor Hurra Analytics

Voor optimalisatie- en marketingdoeleinden worden op deze website met technologieën van Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) gegevens verzameld en opgeslagen over je gebruiksgedrag op bonprix.nl. Deze gegevens zijn bedoeld om het gedrag van de bezoekers te analyseren en worden gebruikt voor het aanmaken van pseudonieme gebruiksprofielen. Hiervoor worden er cookies gebruikt die het mogelijk maken om een internetbrowser bij een volgend bezoek te herkennen. De met de technologie van hurra.com verzamelde gebruiksprofielen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Voordat de IP-adressen van bezoekers worden opgeslagen, worden deze afgekort, zodat ze niet gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde persoon en koppeling van gebruiksprofielen aan IP-adressen niet meer mogelijk is. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).

De toestemming die je hebt gegeven voor het gebruik van Hurra Analytics, kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Analytische Cookies’ te deactiveren.

 

4.4.2.3. Toestemming voor Hurra Analytics

Voor optimalisatie- en marketingdoeleinden worden op deze website met technologieën van Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) gegevens verzameld en opgeslagen over je gebruiksgedrag op bonprix.nl. Deze gegevens zijn bedoeld om het gedrag van de bezoekers te analyseren en worden gebruikt voor het aanmaken van pseudonieme gebruiksprofielen. Hiervoor worden er cookies gebruikt die het mogelijk maken om een internetbrowser bij een volgend bezoek te herkennen. De met de technologie van hurra.com verzamelde gebruiksprofielen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Voordat de IP-adressen van bezoekers worden opgeslagen, worden deze afgekort, zodat ze niet gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde persoon en koppeling van gebruiksprofielen aan IP-adressen niet meer mogelijk is. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).

De toestemming die je hebt gegeven voor het gebruik van Hurra Analytics, kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Analytische Cookies’ te deactiveren.

 

4.4.3. Toestemming voor cookies voor personalisering

Wij gebruiken trackinggegevens ook om onze shop te kunnen afstemmen op de behoeften en interesses van onze klanten en jou zo een bijzondere shopping-beleving te bezorgen. Door het gebruik van gepersonaliseerde cookies kunnen we voorkomen dat je ongewenste informatie te zien krijgt zoals productadviezen die niet bij je passen, of speciale aanbiedingen waar je niets aan hebt. Bovendien kunnen we je door het gebruik van gepersonaliseerde cookies extra functionaliteiten bieden zoals op jou persoonlijk afgestemde productadviezen.

 

4.4.3.1. Eigen webtracking door bonprix/retargeting

bonprix heeft een eigen webtracking-technologie ontwikkeld. De gegevens die we met behulp van deze technologie op grond van de door jou gegeven toestemming verzamelen over je gebruiksgedrag op bonprix.nl (trackinggegevens), verwerkt bonprix voor verschillende doeleinden. Hiertoe behoren onder andere: performance-bewaking, A-B-testing, het geven van gerichte productadviezen op bonprix.nl en in onze nieuwsbrieven, het maken van gerichte geïndividualiseerde reclame op websites van derden (bijv. retargeting) en ondersteuning van fraudepreventie. De met de eigen webtracking-technologie door bonprix verzamelde gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd of met gebruikmaking van een pseudoniem verwerkt. Hierdoor is een directe koppeling met de gegevens van jou persoonlijk zonder daarnaast gebruik te maken van afzonderlijk opgeslagen andere informatie niet mogelijk.


Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).


De toestemming die je hebt gegeven, kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Gepersonaliseerde cookies’ te deactiveren.

4.4.4. Toestemming voor cookies voor marketingdoeleinden

Marketingcookies worden door ons of onze partners gebruikt om je zowel op onze website als op de websites van derden voor jou relevante content en/of advertenties te kunnen laten zien. Met behulp van deze cookies kunnen er op grond van je interesses zogenaamde pseudonieme profielen worden aangemaakt. Een directe identificatie van jou persoonlijk is met deze informatie gewoonlijk niet mogelijk, omdat er uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies, zul je minder relevante en op je interesses afgestemde content en advertenties ontvangen.

4.4.4.1. Toestemming voor Google Ads/Remarketing/Google Shopping

Onze website maakt gebruikt van de diensten Google Ads, Google Remarketing en Google Shopping. Google Ads is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Binnen Google Ads gebruiken we de remarketing-functie. Met de remarketing-functie kunnen we je op andere websites binnen het Google displaynetwerk op jouw interesses gebaseerde advertenties laten zien. Hiervoor wordt je surfgedrag op onze website geanalyseerd en wordt bijvoorbeeld bijgehouden welke aanbiedingen je hebt bekeken, zodat we je ook na je bezoek aan onze website op de online-zoekmachine Google zelf zogenaamde ‘Google-advertenties‘ en op andere websites geïndividualiseerde advertenties kunnen laten zien. Hiervoor slaat Google als je Google-diensten of websites in het Google displaynetwerk bezoekt, in je browser een cookie op.
Met behulp van dit cookie worden je bezoeken geregistreerd. Het cookie dient voor de eenduidige identificatie van je webbrowser en niet om jou als persoon te identificeren. Een dergelijke verdere verwerking van de gegevens en de verwerking van de gegevens nadat we deze aan Google hebben doorgegeven, vindt plaats door Google als enige verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover Google Ireland Limited jouw gegevens als enige verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, is het mogelijk dat je gegevens door Google Ireland Limited worden doorgestuurd naar de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in dit land onvoldoende is. Daardoor bestaat in het bijzonder het risico dat je gegevens door Amerikaanse instellingen/overheidsinstanties worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat je je hiertegen juridisch in voldoende mate kunt verweren.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) , 7 AVG (toestemming).
Nadere informatie over Google Remarketing en het privacy statement van Google vind je hier . Ook kun je hier je rechten als betrokkene (bijv. het recht op gegevenswissing) doen gelden met betrekking tot de gegevens die door Google als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt.

De toestemming die je hebt gegeven voor het gebruik van Google, kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Hier kun je ook je verdere cookie-instellingen bewerken.

4.4.4.2. Toestemming voor Google DV360

Deze website maakt gebruik van Google Marketing Platform – Display & Video 360 (hierna ‘DV360‘ genoemd), een online-marketingtool van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (‘Google‘).DV360 gebruikt onder andere cookies, kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je eindapparaat. Met behulp van een cookie-ID registreert Google welke advertenties er in je webbrowser worden opgevraagd. DV360 kan met behulp van de cookie-ID’s zogenaamde ‘conversions’ registreren, die betrekking hebben op de advertenties die worden opgevraagd. Dat is bijvoorbeeld het geval, als je een DV360-advertentie op een website bekijkt, later met dezelfde webbrowser de webpagina van de adverteerder opvraagt en daar iets koopt. Bij gebruik van DV360 brengt je browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google en wordt er doorgegeven dat er in je browser een bepaald gedeelte van onze website is opgevraagd of dat een advertentie van ons is aangeklikt. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google ter evaluatie verzonden naar een server in de VS en daar opgeslagen. Als je een gebruikersaccount bij Google hebt en geregistreerd bent, kan Google je bezoek relateren aan je gebruikersaccount. Zelfs al je niet bij Google geregistreerd bent of niet hebt ingelogd, kan de aanbieder je IP-adres te weten komen en opslaan.


Wij gebruiken DV360 voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om je voor jou relevante en interessante advertenties te laten zien, rapporten over de resultaten van reclamecampagnes te verbeteren en te voorkomen dat je dezelfde advertentie verschillende keren te zien krijgt.


Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).

Als je niet wilt dat er voor het bovengenoemde doel trackinggegevens worden verzameld, kun je dit voorkomen door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Hier kun je ook je verdere cookie-instellingen bewerken.

4.4.4.3. Toestemming voor Meta Retargeting (website-custom-audience)

Onze platform maakt gebruik van de reclamediensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ierland ("Meta"). Door middel van cookies, apparaat-id’s en andere technologieën worden gegevens over het gebruik van deze website/app (bijv. informatie over bekeken artikelen) door bonprix en Meta in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en aan Meta doorgegeven.

Op deze website is een pixel geïntegreerd van Meta Platforms Ireland Limited (website-custom-audience-pixel). Met behulp van deze pixel kan Meta trackinggegevens doorgeven. Bij gebruik van de app identificeert bonprix de apparaat-id van je eindapparaat en geeft op grond hiervan de trackinggegevens door aan Meta. Daarnaast geven we informatie over je laatste bestellingen aan Meta door (conversions). Bovendien geven we je e-mailadres zoals opgeslagen in je klantenaccount, als hashwaarde door aan Meta, indien we je als je bent ingelogd, herkennen en jij je toestemming voor deze gegevensverwerking door middel van de banner op deze website/in deze app hebt gegeven. De hashwaarde van het e-mailadres wordt door Meta uitsluitend gebruikt om websitebezoekers te herkennen om gepersonaliseerde reclameadvertenties te tonen. Dit geldt tevens voor het doorgeven en/of het gebruik van je IP-adres.


Deze informatie kan met behulp van andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over je heeft verzameld, bijvoorbeeld doordat je een account hebt op het sociale netwerk ‘Facebook‘ of 'Instagram', aan jou worden gerelateerd. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kunnen jou op je Facebook-account advertenties voor ons aanbod op basis van je interesses worden getoond (retargeting). De verzamelde informatie kan bovendien door Meta Platforms Ireland Limited worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door Meta worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Zo kan Meta bijvoorbeeld uit jouw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor het aanbod van derden. Meta kan de verzamelde informatie daarnaast in verband brengen met andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over jou heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk ‘Facebook‘ of 'Instagram', zodat er bij Meta een profiel van jou kan worden opgeslagen. Dit profiel kan door Meta worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Voor de blijvende opslag en de hier beschreven verdere verwerking van aan Meta doorgegeven gegevens berust de volledige verantwoordelijkheid bij Meta Platforms Ireland Limited. In dit kader kan Meta Platforms Ireland Limited als enige verwerkingsverantwoordelijke jouw gegevens doorsturen naar de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in dit land onvoldoende is. Daardoor bestaat in het bijzonder het risico dat je gegevens door Amerikaanse instellingen/overheidsinstanties worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat je je hiertegen juridisch in voldoende mate kunt verweren. Rechtsgrond voor de hier beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).


Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Meta Platforms Ireland Limited vind je hier. Ook kun je hier je rechten als betrokkene (bijv. het recht op gegevenswissing) doen gelden met betrekking tot de gegevens die door Meta Platforms Ireland Limited als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt.


Je toestemming voor het doorgeven van je gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited door het gebruik van de pixel op de website en soortelijke technologieën kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren of door je toestemming voor het gebruik van Meta Retargeting te weigeren. Je kunt hier tevens je instellingen bewerken.


Je mobiele eindapparaat (smartphone, tablet) beschikt over een functie waarmee je bepaalde vormen van gepersonaliseerde reclame bij het gebruik van apps in het algemeen kunt activeren of deactiveren. Gedetailleerde informatie over interventiemogelijkheden met betrekking tot tracking vind je onder punt 4.2 van dit privacy statement

4.4.4.4. Toestemming voor Pinterest-retargeting (Pinterest-tag)

Op deze website is een pixel (Pinterest-tag) geïntegreerd van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Via deze pixel wordt onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited en ons informatie verzameld over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken artikelen) en naar Pinterest Europe Limited gestuurd. De verantwoordelijkheid voor de verdere verwerking van de naar Pinterest Europe Limited gestuurde informatie berust volledig bij Pinterest Europe Limited. Deze informatie kan met behulp van andere informatie die Pinterest Europe Limited over je heeft verzameld, bijvoorbeeld doordat je een account hebt op het sociale netwerk ‘Pinterest‘, aan jou worden gerelateerd. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kunnen jou op je Pinterest-account advertenties voor ons aanbod op basis van je interesses worden getoond (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan bovendien door Pinterest Europe Limited worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Zo kan Pinterest Europe Limited bijvoorbeeld uit jouw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor het aanbod van derden. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie daarnaast in verband brengen met andere informatie die Pinterest Europe Limited over jou heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk ‘Pinterest‘, zodat er bij Pinterest Europe Limited een profiel van jou kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Voor zover Pinterest Europe Limited jouw gegevens als enige verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, is het mogelijk dat je gegevens door Pinterest Europe Limited worden doorgestuurd naar de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in dit land onvoldoende is. Daardoor bestaat in het bijzonder het risico dat je gegevens door Amerikaanse instellingen/overheidsinstanties worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat je je hiertegen juridisch in voldoende mate kunt verweren. Rechtsgrond voor de hier beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).


Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Pinterest Europe Limited vind je hier. Ook kun je hier je rechten als betrokkene (bijv. het recht op gegevenswissing) doen gelden met betrekking tot de gegevens die door Pinterest Europe Limited als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt.


Je toestemming voor het doorgeven van je gegevens aan Pinterest Europe Limited door het gebruik van de pixel op deze website kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Hier kun je ook je verdere cookie-instellingen bewerken.

4.4.4.5. Toestemming voor Microsoft Advertising

Onze website maakt gebruik van de dienst Microsoft Advertising. Dit is een online-advertentieprogramma van Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) (‘Microsoft‘). Binnen de Microsoft Advertising-dienst gebruiken we de zogenaamde Universal Event Tracking (UET), waarmee er op deze website gegevens worden verzameld voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Hiervoor wordt jouw surfgedrag op onze website geanalyseerd en wordt bijvoorbeeld bijgehouden welke aanbiedingen je hebt bekeken. Hiervoor slaat Microsoft een cookie in je browser op. Met behulp van dit cookie worden je bezoeken geregistreerd. Het cookie dient voor de eenduidige identificatie van je webbrowser en niet om jou als persoon te identificeren. Voor zover Microsoft jouw gegevens als enige verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, is het mogelijk dat je gegevens door Microsoft worden doorgestuurd naar de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in dit land onvoldoende is. Daardoor bestaat in het bijzonder het risico dat je gegevens door Amerikaanse instellingen/overheidsinstanties worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat je je hiertegen juridisch in voldoende mate kunt verweren. Rechtsgrond voor de hier beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).

Nadere informatie over het privacy statement van Microsoft vind je hier . Ook kun je hier je rechten als betrokkene tegenover Microsoft doen gelden (bijv. het recht op gegevenswissing).


Je toestemming voor de gegevensverwerking door Microsoft Advertising kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Ook kun je hier je verdere cookie-instellingen bewerken.

4.4.4.6. Toestemming voor Criteo Retargeting-techologieën

Op deze website is de retargeting-technologie geïntegreerd van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs. Het gebruik van deze technologie maakt het mogelijk om je op pagina’s van derden (zogenaamde publisher-sites) reclame te laten zien voor producten die je op deze website hebt bekeken. Hiervoor verzamelt Criteo informatie over jouw gedrag als gebruiker van deze website door het plaatsen van tracking-cookies in je browser en vergelijkbare technologieën en door het gebruik van reclame-ID’s in omgevingen die geen cookies ondersteunen (bijv. apps). Met behulp van deze technologieën kan Criteo trends analyseren en de interesses van individuele gebruikers voor websites en apps identificeren. Zo kan Criteo de bezoekers van websites en de gebruikers van apps van haar partners kenmerken. Door Criteo gekenmerkte gebruikers krijgen een technische ID. Criteo verzamelt nooit persoonsgegevens die een identificatie mogelijk maken zoals namen en adressen. Criteo analyseert uitsluitend de bekeken producten, het zoekgedrag en de bezochte pagina’s op de website van de partner voor wie Criteo reclame maakt. Om jou gepersonaliseerde reclame te kunnen laten zien en je een naadloze online-ervaring te kunnen bieden, is het mogelijk dat Criteo de ID’s van de verschillende door jou gebruikte browsers synchroniseert (‘ID-synchronisatie‘). Dankzij de gebruikte ID-synchronisatietechnologie is Criteo in staat om je altijd de meest relevante advertenties te tonen – onafhankelijk van de browser of het eindapparaat dat je gebruikt – zonder dat Criteo hiervoor persoonsgegevens zoals namen of adressen hoeft te verzamelen en te verwerken. Voor dit doel gebruikt Criteo nauwkeurige koppelingsmethoden op basis van de met de toegepaste Criteo-technologieën verzamelde technische gegevens zoals de ID’s van onze reclamepartners of versleutelde e-mailadressen die de partners aan Criteo doorgeven. Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Criteo vindt je hier .

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).

Je toestemming voor de gegevensverwerking door Criteo kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactieveren. Ook kun je hier je verdere cookie-instellingen bewerken.

 

4.4.4.7. Toestemming voor RTB-House

Op onze website gebruiken we de retargeting-technologie van RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlijn. Deze technologie stelt ons in staat om je met behulp van pixels of cookies te attenderen op content op onze website of op websites van derden die voor jou misschien ook interessant is (retargeting). Hiervoor hebben we cookies nodig. De door RTB House geïntegreerde aanbevelingen worden gedaan op basis van de content die je tot nu toe hebt bekeken. Technisch gezien wordt door RTB House automatisch geregeld welke content jou wordt aanbevolen en wordt deze content automatisch aangeleverd. De weergave vindt plaats op pseudonieme basis.
De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website, bijv. type en versie van je browser, het besturingssysteem dat je gebruikt, de referrer-URL (de site die je voorafgaand aan de onze hebt bezocht) en de tijd van de serveraanvraag, worden verzonden naar de server van RTB House en daar opgeslagen.'
Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij RTB House vind je hier: https://www.rtbhouse.com/privacy-center
Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG. De voor deze dienst benodigde cookies (zogenaamde marketing cookies) gebruiken we uitsluitend met jouw toestemming.

Via het ‘opt-out’-veld in het privacy statement van RTB House kun je je toestemming voor de gegevensverwerking door RTB House weigeren en door de categorie ‘Marketing cookies’ in ons Privacy Center te deactiveren, kun je je toestemming voor het gebruik van de pixel altijd weer intrekken. Ook kun je hier de instellingen die je hebt vastgelegd, op elk gewenst moment bewerken.

4.4.4.8. Toestemming voor Outbrain

Deze website maakt op grond van jouw toestemming gebruik van de volledig geautomatiseerde aanbevelingstechnologie van de aanbieder Outbrain Inc. (‘Outbrain‘, 39 W 13th Street New York, NY 10011 VS). Deze maakt het mogelijk om internetgebruikers die al belangstelling voor ons aanbod hebben getoond op de pagina’s van onze partners, gericht aan te spreken met reclame en/of gegevens hierover te verzamelen en reclame te laten zien die is afgestemd op je individuele interesses (zogenaamde gebruiksgebaseerde reclame). Deze technologie is afhankelijk van een op cookies gebaseerde analyse van het gebruikersgedrag. Om op gebruik gebaseerde reclame te kunnen laten zien, verzamelt Outbrain met behulp van cookies op alle websites van het Outbrain-partnernetwerk informatie over het gebruiksgedrag van websitebezoekers (zogenaamde gebruiksgegevens) en maakt Outbrain met behulp van een door Outbrain toegekend toevallig identificatieteken (een zogenaamde cookie-ID) op basis hiervan pseudonieme gebruiksprofielen aan. De betreffende reclame is alleen te zien in Outbrain-advertentieruimte, d.w.z. advertentieruimte van Outbrain Engage of het Outbrain Extended Network.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming). Als je niet wilt dat er trackinggegevens worden verzameld voor het bovenstaande doel, kun je dit voorkomen door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Ook kun je hier je verdere cookie-instellingen bewerken.

4.4.4.9. Toestemming voor Adform

Onze technologiepartner Adform S/A (Denemarken) stelt ons in staat om onze displaymarketingactiviteiten in realtime te plannen en je reclame te laten zien op de websites van derden (zogenaamde publisher-sites). Hiervoor gebruikt Adform cookies om voor de gebruikers relevante advertenties te kunnen laten zien, de rapporten over de resultaten van reclamecampagnes te kunnen verbeteren of te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties verschillende keren te zien krijgt. Voor dit doel verzamelt Adform informatie over je gedrag als gebruiker van deze website door het plaatsen van tracking-cookies in je browser en vergelijkbare technologieën en door het gebruik van reclame-ID’s in omgevingen die geen cookies ondersteunen (bijv. apps). Met behulp van deze technologieën kan Adform trends analyseren en de interesses van individuele gebruikers voor websites en apps identificeren. Bovendien kan Adform met behulp van de cookie-ID’s zogenaamde ‘conversions’ registreren, die betrekking hebben op de advertenties die worden opgevraagd. Dat is bijvoorbeeld het geval, als je een Adform-advertentie op een website bekijkt, later met dezelfde webbrowser de webpagina van de adverteerder opvraagt en daar iets koopt. Door de integratie van Adform-cookies krijgt Adform de informatie dat je het betreffende gedeelte van onze website hebt opgevraagd of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Bovendien stellen de gebruikte Adform-cookies ons in staat om te begrijpen of je bepaalde acties (bijv. een aankoop) op onze website uitvoert, nadat je een van onze display-advertenties op een ander platform via Adform hebt opgevraagd of hierop hebt geklikt (conversion-tracking). Adform-cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen, namen of adressen. Met behulp van de gebruikte tracking-technologieën kenmerkt Adform de bezoekers van de websites en de gebruikers van de apps van haar partners. Door Adform gekenmerkte gebruikers krijgen een technische ID (zogenaamde cookie-ID). Adform analyseert uitsluitend de bekeken producten en/of het gebruikersgedrag en de bezochte pagina’s van de website van de partner waarvoor Adform reclame maakt.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).

Je toestemming voor de gegevensverwerking door Adform kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Ook kun je hier je verdere cookie-instellingen bewerken.

4.4.4.10. Toestemming voor Adjust

Alleen bij gebruik van de app gebruiken wij de gebruiksevaluatie- en analysetechnologie Adjust van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlijn. Adjust verzamelt gegevens over de interactie met onze reclamemiddelen en over installatie- en eventgegevens van de app en stelt deze ter beschikking in de vorm van gepseudonimiseerde analyses. Wij gebruiken deze informatie om de resultaten te kunnen meten van onze app-marketingcampagnes, voor eigen marktonderzoek en voor het optimaliseren van de app. Voor deze analyses gebruikt Adjust jouw IDFA of Android-ID en je geanonimiseerde IP- en MAC-adres. De geregistreerde informatie wordt voor de uitvoering en optimalisatie van onze app-reclamecampagnes bovendien doorgegeven aan bepaalde aanbieders. Nadere bijzonderheden over deze aanbieders kun je vinden in de betreffende paragrafen van ons privacy statement. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).

Je toestemming met het oog op het gebruik van Adjust kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies’ te deactiveren.

4.4.4.11. Toestemming voor TikTok Advertising (uitsluitend bij gebruik van de app)

Onze website maakt gebruik van de dienst TikTok Advertising. TikTok Advertising is een online reclameprogramma van TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, London EC2Y 5EB (‘TikTok’).  Door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals bijv. apparaat-id’s worden gegevens over het gebruik van onze bonprix-app (bijv. informatie over bekeken artikelen) door bonprix en TikTok Information Technologies UK Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en doorgegeven aan TikTok Information Technologies UK Limited. Bij gebruik van de app identificeert bonprix de apparaat-id van je eindapparaat en geeft op grond hiervan de trackinggegevens door aan TikTok. Voor de verdere verwerking van je gegevens die aan TikTok Information Technologies UK Limited zijn doorgegeven, berust de volledige verantwoordelijkheid bij TikTok Information Technologies UK Limited. Deze informatie kan met behulp van andere informatie die TikTok over je heeft verzameld, bijvoorbeeld doordat je een account hebt op het sociale netwerk ‘TikTok‘, aan jou worden gerelateerd. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kunnen jou op je TikTok-account advertenties voor ons aanbod op basis van je interesses worden getoond (retargeting). De verzamelde informatie kan bovendien door TikTok worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door TikTok worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Zo kan TikTok bijvoorbeeld uit jouw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor het aanbod van derden. TikTok kan de verzamelde informatie daarnaast in verband brengen met andere informatie die TikTok over jou heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk ‘TikTok‘, zodat er bij TikTok een profiel van jou kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Voor zover TikTok Information Technologies UK Limited jouw gegevens als enige verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, is het mogelijk dat je gegevens door TikTok Information Technologies UK Limited worden doorgestuurd naar de VS. Het Europese Gerechtshof heeft met betrekking tot de VS vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in dit land onvoldoende is. Daardoor bestaat in het bijzonder het risico dat je gegevens door Amerikaanse instellingen/overheidsinstanties worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat je je hiertegen juridisch in voldoende mate kunt verweren.

Rechtsgrond voor de hier beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming). Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij TikTok vind je hier. Ook kun je hier je rechten als betrokkene (bijv. het recht op gegevenswissing) doen gelden met betrekking tot de gegevens die door TikTok Information Technologies UK Limited als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt.


Je toestemming voor het doorgeven van je gegevens aan TikTok kun je altijd weer intrekken door in ons Privacy Center de categorie ‘Marketing cookies‘ te deactiveren. Hier kun je ook je verdere cookie-instellingen bewerken.


Je mobiele eindapparaat (smartphone, tablet) beschikt over een functie waarmee je bepaalde vormen van gepersonaliseerde reclame bij het gebruik van apps in het algemeen kunt activeren of deactiveren. Gedetailleerde informatie over interventiemogelijkheden met betrekking tot tracking vind je onder punt 4.2 van dit privacy statement.


5. Gegevensverwerking in de app

De bonprix-app is verkrijgbaar via verkoopplatforms die worden beheerd door derden, zogenaamde app-stores (Apple App Store en Google Play Store). Voor het downloaden kan het nodig zijn om je vooraf te registreren bij de betreffende app-store en de app-store-software te installeren. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens in verband met je registratie en de beschikbaarheid van downloads in de betreffende app-store en de app-store-software. Verantwoordelijk hiervoor is alleen de beheerder van de betreffende app-store. Neem voor meer informatie zo nodig direct contact op met de betreffende app-store-aanbieder.

Bij gebruik van onze app wordt er verbinding gemaakt met de actuele bonprix shop. De app vraagt daar content en services op, optimaliseert deze voor weergave op jouw apparaat en maakt het gebruik van aanvullende functies mogelijk.


5.1. App-machtigingen

Voor een optimaal gebruik van onze app moeten er enkele systeemrechten worden toegekend. Daarom vragen we je in het begin of bij gebruik van de betreffende functie om de noodzakelijke toegangsrechten te verlenen. Onze app vraagt je om de volgende machtigingen:

 • Netwerktoegang & netwerkverbindingen Netwerktoegang - is nodig, omdat onze app alleen gebruikt kan worden in de online-modus.

 • Camera - om het zoeken met behulp van foto’s (Snap & Find) in de app te kunnen gebruiken, is er toegang nodig tot de camera van je mobiele eindapparaat.

 • Fotogeheugen - Als je binnen de app een al opgeslagen fotobestand wilt gebruiken, is er ook toegang nodig tot je fotogeheugen.

 • Apparaatgeheugen - Bepaalde informatie (bijv. gemarkeerde artikelen) wordt opgeslagen in het lokale geheugen van je apparaat.


Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1 punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

 


5.2. Pushberichten

Bij het gebruik van onze app nemen we soms contact met je op met pushberichten over nieuwe kortingscodes, trends, sale, service-informatie en geïndividualiseerde aanbiedingen van bonprix.
Voor de verdere ontwikkeling van ons aanbod en voor statistische doeleinden houden we bij wanneer en hoe vaak een pushbericht wordt geopend. Deze informatie verzamelen we gepseudonimiseerd.
Natuurlijk kun je je in de instellingen van de app altijd weer afmelden voor de ontvangst van pushberichten.

Rechtsgrond voor het verzenden van pushberichten is artikel 6, lid 1, punt a) AVG (toestemming).


5.3. Zoeken met behulp van foto’s (Snap & Find)

Als je in onze app Snap & Find, d.w.z. zoeken met behulp van foto’s, gebruikt, worden de foto’s die je hebt gemaakt, voor de verwerking van je zoekaanvraag doorgestuurd naar onze partners. Deze analyseren de foto’s op productkenmerken en zetten ze om in een bruikbare zoekaanvraag. De fotobestanden worden direct na de analyse gewist. Het oorspronkelijke fotobestand wordt niet opgeslagen. Herleiding tot jou persoonlijk is niet mogelijk.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


5.4. Spraakgestuurd zoeken

Als je in onze app spraakgestuurd zoeken gebruikt, worden je geluidsopnames voor de verwerking van je zoekaanvraag doorgestuurd naar onze partners. Deze analyseren de audiobestanden op productkarakteristieken en zetten ze om in een bruikbare zoekaanvraag. De audiobestanden worden direct na de analyse gewist. Het oorspronkelijke audiobestand wordt niet opgeslagen. Herleiding tot jou persoonlijk is niet mogelijk.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


6. Social media marketing en social plugins

Natuurlijk kun je bonprix ook op andere manieren vinden dan via onze internetpagina. Wij maken in aanvulling hierop gebruik van verschillende social-media-kanalen om onze onderneming gericht te promoten.


6.1. Social media marketing

Voor dit doel hebben we eigen bedrijfspagina’s op Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube en TikTok.

Het achterliggende promotionele doel kan worden beschouwd als gerechtvaardigd belang volgens de AVG. De verantwoordelijkheid voor het beheer van deze kanalen in overeenstemming met de geldende privacy-voorschriften berust bij de betreffende aanbieders.

Meer informatie over de gegevens die worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en hoe ze verder door de betreffende aanbieder worden verwerkt en gebruikt, over de rechten die je met betrekking hiertoe hebt, en over de instelmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te lezen in het privacy statement van de betreffende aanbieder, waarnaar je hieronder een link vindt.

Op onze social-media-bedrijfspagina’s heb je bovendien de mogelijkheid om door middel van commentaren en chats direct contact met ons op te nemen en om producten aan te bevelen aan je vrienden. Daarnaast bieden we je regelmatig de mogelijkheid om mee te doen aan onze winacties. Meer informatie hierover vind je onder ‘Winacties‘.

Door vooraf uit te loggen van de pagina’s van sociale netwerken en geplaatste cookies te wissen, kun je voorkomen dat sociale netwerken informatie over je bezoek aan onze website koppelen aan je gebruikersaccount bij de betreffende sociale netwerken.

Tenzij hierna anders vermeld, is de rechtsgrond voor de verwerking in dit geval artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Voor zover hieronder niet anders wordt aangegeven, worden je gegevens en informatie door ons niet gebruikt voor andere doeleinden.


6.2. Social plugins

Op onze website gebruiken we zogenaamde social plugins (‘plugins‘) van verschillende sociale netwerken om de online-shop persoonlijker te maken. Via deze plugins kun je onze producten en content delen op sociale netwerken zoals Facebook, Pinterest en Instagram.


6.2.1. Facebook „Share“

Op deze website zijn plugins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland. Je herkent de Facebook-plugin aan de ‘f’ op onze site.
Als je de ‘facebook-button‘ aanklikt terwijl je bent ingelogd op je Facebook-account, kun je de content van onze pagina’s linken aan je Facebook-profiel. Hierdoor kan Meta je bezoek aan onze pagina’s in verband brengen met je gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij niet worden geïnformeerd over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Meta. Meer informatie vind je hier in het privacy statement van Facebook.

 


6.2.2 Pinterest „Pin-it“

Op deze website zijn plugins geïntegreerd van het sociale netwerk Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"). Je herkent de Pinterest-plugin aan de ‘Pin it-button‘ op onze site.

Als je de ‘Pin-it-button‘ aanklikt terwijl je bent ingelogd op je Pinterest-account, kun je de content van onze pagina’s linken aan je Pinterest-profiel. Hierdoor kan Pinterest je bezoek aan onze pagina’s in verband brengen met je gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij niet worden geïnformeerd over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Pinterest. Meer informatie vind je hier in het privacy statement van Pinterest.


6.2.3. WhatsApp-Share

Op deze website wordt bovendien een WhatsApp-knop (WhatsApp-share-button) gebruikt. Met deze knop kun je content van bonprix.nl delen via WhatsApp op je mobiele telefoon. De betreffende knop is een hyperlink. Bij het verschijnen van de knop op deze website worden er nog geen persoonsgegevens doorgegeven aan de exploitant van WhatsApp of aan andere derden. Zodra je de WhatsApp-knop gebruikt, komt de exploitant van WhatsApp te weten welke content wordt gedeeld en dat de knop op deze website is gebruikt. Meer informatie over de manier waarop de exploitant van WhatsApp omgaat met persoonsgegevens, vind je hier in het privacy statement van de exploitant.


7. Bescherming van je gegevens in je klantenaccount/Mijn bonprix

 

Korte samenvatting

Je kunt op deze website een klantenaccount onder Mijn bonprix openen. In dit klantenaccount worden persoonsgegevens van je opgeslagen (onder andere naam, adres en bestelgegevens). Om in te kunnen loggen op je klantenaccount, moet je het bij je aanmelding gebruikte e-mailadres en je zelfgekozen wachtwoord invoeren. Volgens onze wachtwoordrichtlijn moet je een veilig wachtwoord gebruiken, dat onder andere moet bestaan uit 8 tekens en niet je naam mag bevatten. Wij hebben bijzonder strenge technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens die we van je opslaan, te beschermen. Een effectieve bescherming van je gegevens is echter alleen mogelijk, als je je toegangsgegevens veilig bewaart en deze beveiligt tegen toegang door onbevoegde derden. Vaak is het zo, dat gebruikers voor verschillende diensten hetzelfde wachtwoord gebruiken. Dat moet je beslist niet doen. Bovendien gebeurt het regelmatig dat derden via zogenaamde ‘phishing-mails‘ proberen om inloggegevens en andere informatie (bijv. creditcardgegevens) te achterhalen. Controleer daarom als je wordt gevraagd om je persoonsgegevens, of de afzender is wie deze beweert te zijn, vooral als deze vraag je per e-mail wordt gesteld. Wij controleren voortdurend of er mogelijk door onbevoegden wordt ingelogd op klantenaccounts. Als wij vermoeden dat er door een onbevoegde is ingelogd, blokkeren we het betreffende klantenaccount. Ook kunnen we je erover informeren, als er essentiële wijzigingen zijn aangebracht in je klantenaccount (bijv. wijziging van je adresgegevens of e-mailadres), zodat je kunt controleren of de wijziging rechtmatig was of dat deze is aangebracht door een onbevoegde derde.


7.1. Algemene informatie over klantenaccounts/Mijn bonprix

Om je het gebruik van onze website zo prettig en gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we je de mogelijkheid om je persoonsgegevens blijvend op te slaan in een klantenaccount/gebruikersaccount dat is beschermd met een wachtwoord.

Het aanmaken van een klantenaccount is in principe vrijwillig. Alleen als je bestellingen wilt doen via deze website, is het voor de afwikkeling van de overeenkomst absoluut noodzakelijk dat je een klantenaccount opent. Als je een klantenaccount aanmaakt, worden de gegevens die hier worden verzameld om je klantenaccount te kunnen beheren, verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Na het aanmaken van een klantenaccount hoef je je gegevens niet meer iedere keer opnieuw in te voeren. Bovendien kun je de gegevens die je hebt opgeslagen in je klantenaccount, op elk gewenst moment bekijken en wijzigen.

Ook kun je je klantenaccount altijd weer wissen. Houd er wel rekening mee dat als je eenmaal iets bij ons hebt besteld, niet alle in je klantenaccount opgeslagen gegevens dan ook meteen worden gewist. Zo moeten wij bijvoorbeeld gegevens over gedane bestellingen opgeslagen houden, voor zover je garantie hebt op de door jou gekochte artikelen en deze garantie nog niet is afgelopen. Het wissen van je gegevens gebeurt na afloop van de voor ons geldende handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen automatisch.

Rechtsgrond voor de verdere gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt c) AVG en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


7.2. Bescherming van je klantenaccount

Om een klantenaccount te kunnen aanmaken, moet je een zelfgekozen wachtwoord invoeren. Samen met je e-mailadres geeft dit wachtwoord je toegang tot je klantenaccount. Volgens onze wachtwoordrichtlijn moet je een veilig wachtwoord gebruiken, dat onder andere moet bestaan uit 8 tekens en niet je naam mag bevatten. Wij hebben bijzonder strenge technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens die we van je opslaan, te beschermen. Een effectieve bescherming van je gegevens is echter alleen mogelijk, als je je toegangsgegevens veilig bewaart en deze beveiligt tegen toegang door onbevoegde derden. Vaak is het zo, dat gebruikers voor verschillende diensten hetzelfde wachtwoord gebruiken. Dat moet je beslist niet doen. Bovendien gebeurt het regelmatig dat derden via zogenaamde ‘phishing-mails‘ proberen om inloggegevens en andere informatie (bijv. creditcardgegevens) te achterhalen. Controleer daarom als je wordt gevraagd om je persoonsgegevens, of de afzender is wie deze beweert te zijn, vooral als deze vraag je per e-mail wordt gesteld. Wij controleren voortdurend of er mogelijk door onbevoegden wordt ingelogd op klantenaccounts. Als wij vermoeden dat er door een onbevoegde is ingelogd, blokkeren we het betreffende klantenaccount. Ook kunnen we je erover informeren, als er essentiële wijzigingen zijn aangebracht in je klantenaccount (bijv. wijziging van je adresgegevens of e-mailadres), zodat je kunt controleren of de wijziging rechtmatig was of dat deze is aangebracht door een onbevoegde derde. Houd er verder rekening mee dat je ook na het verlaten van onze website automatisch wordt herkend, tenzij je je actief afmeldt. Wel is het zo dat je met het oog op de veiligheid alleen toegang hebt tot de in je klantenaccount opgeslagen gegevens na het invoeren van je bij ons opgeslagen wachtwoord.

Neem in verband met de bescherming van je gegevens in het algemeen de volgende punten in acht:

Principieel geldt: Bescherm je klantenaccount en ook je pc, laptop of mobiele apparaat met veilige wachtwoorden en pincodes die alleen jij kent! Vergeet ook niet om na iedere online-aankoop op deze website weer uit te loggen.

Zorg ervoor dat je je wachtwoorden altijd gebruikt voor maar één account! Gebruik een wachtwoord nooit voor verschillende aanbieders of portalen. Controleer of het wachtwoord dat je voor deze website hebt gekozen, mogelijk ook al gebruikt op andere websites. Als dit zo is, raden we je dringend aan om alle wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen.

Noteer je wachtwoorden niet op een vrij toegankelijke plek. Zorg er ook voor dat alleen jij toegang hebt tot je wachtwoorden.

Hoe maak ik een veilig wachtwoord aan?
Wachtwoorden moeten zo worden gekozen, dat ze niet gemakkelijk te raden zijn. Het mogen dus bijvoorbeeld geen gangbare, alledaagse woorden zijn en niet je eigen naam of de naam van een familielid. Om een wachtwoord nog veiliger te maken, is het verstandig om een combinatie te gebruiken van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen.

Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten?
Mocht je een keer een openbaar toegankelijke computer gebruiken, vergeet dan niet om na je bezoek aan bonprix.nl uit te loggen.


7.3. Waarschuwing voor valse e-mails (spoofing), spam en phishing

Bij deze vorm van oplichting worden helaas ook wij misbruikt als zogenaamde afzender. Concreet betekent dit dat consumenten valse e-mails ontvangen in naam van ons. Deze e-mails hebben vaak zelfs bijna dezelfde lay-out als onze eigen bonprix-mails en zijn vaak moeilijk te onderscheiden van e-mails die echt van ons afkomstig zijn.

De oplichters willen misbruik maken van de vertrouwensrelatie tussen ons en onze klanten en zo gevoelige gegevens (bijv. inloggegevens, klantgegevens en betaalgegevens) stelen of schadelijke software (zoals virussen en trojans) op je computer of smartphone installeren.

Deze e-mails worden niet door ons gemaakt en verzonden, zelfs als onze naam wordt gebruikt als afzender. Wij kunnen dus ook geen invloed uitoefenen op de verzending van deze niet-toegestane e-mails.

Hieronder vind je enkele kenmerken waaraan je e-mails van ons kunt herkennen:

 • Wij vragen je per e-mail nooit naar persoonsgegevens en verzoeken je ook niet om persoonsgegevens via een link in een e-mail te bevestigen.

 • Je ontvangt van ons alleen bevestigingen van bestellingen en facturen voor bestellingen die je inderdaad hebt gedaan.

 • Wij sturen met onze e-mails alleen bijlagen (bijv. gebruiksaanwijzingen) mee, als je deze expliciet bij ons hebt aangevraagd.

 • Mails van ons bevatten gewoonlijk geen spelling- en grammaticafouten, omdat deze voor verzending altijd worden nagekeken.

 

Zo ga je op de juiste manier om met phishing- en spoofing-e-mails:

 

 • Wij raden je aan om verdachte e-mails onmiddellijk te wissen.

 • Open nooit een link in een verdachte e-mail of een met de mail meegestuurde bijlage en geef geen persoonsgegevens prijs.

 • Als je per ongeluk toch op een link in de e-mail hebt geklikt, wijzig dan op ‘Mijn bonprix‘ meteen je bonprix-wachtwoord. We raden je bovendien aan om een virusscan op je computer uit te voeren.

 • Als een e-mail ongewone of verdachte informatie bevat over bestellingen of je klantgegevens, log dan in op ‘Mijn bonprix‘. Daar vind je een overzicht van alle bestellingen die je hebt gedaan, en kun je de bestelstatus en de factuurnummers controleren. Voer hiervoor in de adresregel van je browser handmatig bonprix.nl in. Zo voorkom je dat je via een link in de e-mail op frauduleuze websites terechtkomt.

Een tip en service van ons voor jou: Als je een keer mocht twijfelen, neem dan gewoon contact met ons op, bijvoorbeeld per e-mail via klantenservice@bonprix.nl of via ons contactformulier.


8. Contact met ons opnemen

In de rubriek ‘Contact ‘ en op een aantal plaatsen in onze shop bieden we je verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Behalve per telefoon, brief of e-mail kun je dat ook doen met het contactformulier dat we je hier ter beschikking stellen. Alle persoonsgegevens die je in het kader van je contactaanvraag vrijwillig aan ons meedeelt, gebruiken we uitsluitend om de betreffende aanvraag af te handelen. Verplichte gegevens die we minimaal nodig hebben om je aanvraag te kunnen categoriseren en te kunnen behandelen, zijn gemarkeerd met een (*). Ter bescherming van je gegevens verzenden we deze uitsluitend in https-versleutelde vorm.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b), artikel 6, lid 1, punt c) AVG en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Deze site maakt bovendien gebruik van een WhatsApp-contactfunctie (WhatsApp-widget). Met deze contactfunctie kun je een contactnummer bekijken en opslaan voor communicatie met bonprix via WhatsApp. De contactfunctie is een hyperlink die een mobiel nummer of een QR-code toont die een mobiel nummer opslaat in de contacten op je smartphone. Bij het verschijnen van de contactfunctie en het mobiele nummer op deze website worden nog geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan WhatsApp of andere derden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de QR-code (in dit geval is een QR-codelezer vereist om de QR-code te verwerken). Zodra je de WhatsApp-contactfunctie gebruikt, weet WhatsApp welke inhoud wordt gedeeld. Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door WhatsApp het privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl


9. Productreviews/commentaar/overige bijdragen

Als klanten een commentaar, productbeoordeling of andere bijdrage op deze website plaatsen, worden hun IP-adressen op grond van onze gerechtvaardigde belangen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG gedurende 7 of 14 dagen opgeslagen. Dit gebeurt voor onze veiligheid, voor het geval een commentaar of andere bijdrage content bevat die in strijd is met de wet (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). Als je een commentaar, een tip of een beoordeling plaatst over producten, merken en modellen, verwerken we de persoonsgegevens die je in verband hiermee vrijwillig invoert.
Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) AVG. In aanvulling hierop gelden voor de instellingen van eigen content op deze website onze inzendvoorwaarden.


10. Betalingen


10.1. Algemeen

Je betaalgegevens verwerken we om de betalingen te kunnen afhandelen, bijvoorbeeld als je via deze website een product of dienst koopt of daar gebruik van maakt. Afhankelijk van de betalingswijze geven we je betaalgegevens door aan derden (bijv. aan je creditcardaanbieder bij betaling met een creditcard).

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking door ons is artikel 6, lid 1, punt a), artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) AVG.


10.2. Ingenico

Als je kiest voor betaling door automatische afschrijving, betaling achteraf of betaling per creditcard, vindt de technische afhandeling plaats door Ingenico 28/32 Boulevard de Grenelle, 75015 Parijs - Frankrijk. Ingenico is een PCI-DSS-gecertificeerde betaalprovider en toonaangevende dienstverlener voor een veilig betalingsverkeer. Ingenico voldoet aan de PCI-veiligheidsnorm. De betreffende creditcardgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt door Ingenico.


10.3. PayPal

Bij betaling via PayPal worden je betaalgegevens in het kader van de afhandeling van de betaling doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’ genoemd). PayPal behoudt zich voor de betalingswijzen creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – betaling achteraf via PayPal het recht voor om informatie in te winnen over je kredietwaardigheid. Het resultaat van de kredietwaardigheidscheck met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling gebruikt PayPal om te kunnen besluiten of je de mogelijkheid van de betreffende betalingswijze wordt geboden. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde score-waarden). Voor zover het resultaat van de kredietwaardigheidscheck score-waarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methode. Bij de berekening van de score-waarden worden er onder andere adresgegevens gebruikt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door PayPal, onder andere over de handelsinformatiebureaus waarmee PayPal zaken doet, vind je hier in het privacy statement van PayPal.


11. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de gevallen van gegevensverwerking waarbij we je in dit privacy statement informeren over de mogelijkheid dat je gegevens worden doorgegeven aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de EU, geven we je gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Het doorgeven van de betreffende gegevens gebeurt op grond van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie .


12. Duur van de opslag

Hoe lang de van jou verzamelde gegevens opgeslagen blijven, is afhankelijk van het doel waarvoor we ze verwerken. De gegevens blijven opgeslagen, zolang dit voor het bereiken van het beoogde doel noodzakelijk is. Voor zover we bepaalde categorieën gegevens op grond van wettelijke verplichtingen (bijv. fiscaalrechtelijke verplichtingen) gedurende een bepaalde periode moeten opslaan, blijven deze als opslag ervan niet meer nodig is om het betreffende doel te bereiken, uitsluitend opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke verplichting. In deze gevallen wordt de toegang tot de gegevens geblokkeerd.


 • Gegevens in het klantenaccount: onbeperkte opslag van de stamgegevens zolang de klant actief is. Het klantenaccount wordt na 6 jaar inactiviteit gewist.

 • Gegevens die worden verwerkt door de afdeling Financiën ter preventie van onbetaalde facturen:
  Bestellingen die manueel worden gecontroleerd en worden gevalideerd: 2,5 jaar
  Bestellingen die manueel worden gecontroleerd en worden geweigerd: 4 jaar

 • Informatie over de doorgifte van gegevens aan derden voor marketingdoeleinden, met het oog op het verstrekken van informatie over de bron van de gegevens: 2 jaar.

 • Toestemmingen: blijvende opslag, zolang er continu gebruik wordt gemaakt van de toestemmingen (bijv. doorlopende verzending van e-mail-nieuwsbrieven).

 • Informatie over het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden door derden met als doel het verstrekken van informatie: 2 jaar.

 • Event tracking-gegevens op onze servers: 2 jaar.

 • Gegevens met als doel de verwerking van bezwaren (tegen toezending van reclame): opslag voor onbeperkte tijd.


13. Je rechten als betrokkene

In verband met de verwerking van persoonsgegevens door ons heb jij als betrokkene een aantal rechten. Je hebt bijvoorbeeld het recht om toegang te vragen tot de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Ook kun je de aan ons gegeven toestemmingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Verder heb je het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en kun je van ons verlangen dat we je bepaalde gegevens in een gangbaar elektronisch formaat toesturen. Daarnaast heb je het recht om van ons te verlangen dat we de door ons opgeslagen gegevens van jou wissen. Houd er met betrekking hiertoe wel rekening mee dat wij ondanks het feit dat jij je recht op het wissen van je gegevens doet gelden, op grond van de wet verplicht kunnen zijn om de gegevens opgeslagen te houden. Bovendien weegt in bepaalde situaties het belang dat wij hebben bij het opgeslagen houden van je gegevens zwaarder dan het belang dat jij hebt bij het wissen ervan (bijv. als we nog openstaande vorderingen op je hebben).


14. Je rechten in detail

Naast het recht om aan ons gegeven toestemmingen weer in te trekken, heb je als aan de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden wordt voldaan, ook de volgende rechten:

 • het recht van inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen (artikel 15 AVG); in het bijzonder kun je van ons verlangen dat we je informeren over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie je gegevens hebben doorgegeven of zullen doorgeven, en over de herkomst van je gegevens, voor zover we deze niet direct van jou hebben gekregen;

 • het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op aanvulling van juiste maar onvolledige gegevens (artikel 16 AVG);

 • het recht op het wissen van de gegevens die we van je hebben opgeslagen (artikel 17 AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichten of rechten tot verdere opslag door ons in acht genomen moeten worden (bijv. als we nog openstaande vorderingen op je hebben);

 • het recht op beperking van de verwerking van je gegevens (artikel 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar jij niet wilt dat we je gegevens wissen, de verwerkingsverantwoordelijke je gegevens niet meer nodig heeft maar jij ze wel nodig hebt om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 AVG;

 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG), d.w.z. het recht om bepaalde gegevens die wij van je hebben opgeslagen, in een gangbaar, machineleesbaar formaat toegezonden te krijgen of te verlangen dat ze worden toegezonden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

 • het recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit. Gewoonlijk kun je hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor de plaats waar je gewoonlijk verblijft of werkt of voor de plaats van vestiging van onze onderneming.

De bovengenoemde rechten die je tegenover ons hebt, kun je per post doen gelden via onze klantenservice op het adres: bonprix klantenservice, Antwoordnummer 54025, 5004 VB TILBURG of door een e-mail te sturen naar klantenservice@bonprix.nl . Het recht op gegevensoverdraagbaarheid kun je doen gelden in je klantenaccount.

Stand: 07.05.2021