Welkom, nu inloggen

Privacy Statement

Hier kun je meer lezen over ons privacybeleid en onze veiligheidsstandaards.

Privacy statement

Gedurende alle stappen van onze gegevensverwerking (bijv. het verzamelen, verwerken en verstrekken) nemen wij de wettelijke bepalingen in acht. We registreren persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst of als je contact opneemt met onze klantenservice. Je persoonsgegevens worden in het klantenbestand van bonprix opgenomen.
Deze gegevens verwerken we om de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren.
Persoonsgegevens zoals je naam, adres en betaalgegevens gebruiken we om je bestelling af te wikkelen. Met deze gegevens wordt er een klantenaccount voor je aangelegd.
Bovendien kun je je bij ons online registreren. Je hebt toegang tot je acount met een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Hier kun je gegevens over je afgesloten, openstaande of recent verzonden bestellingen bekijken en je eigen gegevens beheren. Met behulp van het e-mailadres dat je aan ons hebt verstrekt, sturen we je alle bijbehorende bestel- en verzendingsgegevens.

Inschakeling van samenwerkende partners

Je gegevens die voor de afwikkeling van de overeenkomst nodig zijn (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden opgeslagen en in de nodige omvang verstrekt aan onze partners ten behoeve van de verdere afwikkeling van je bestelling.

Kredietwaardigheidscontrole/credit scoring

Binnen de wettelijke grenzen en met inachtneming van jouw belangen en fundamentele rechten, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen wij ten behoeve van een kredietwaardigheidscontrole bij bestellingen adres- en kredietsgegevens aan onze externe partner Experian (Postbus 13128, 2501 EC Den Haag) verstrekken en inlichtingen inwinnen. Ten behoeve van het inwinnen van kredietwaardigheidsinformatie worden de volgende gegevens aan de externe partner verstrekt: achternaam, voornaam, geboortedatum, huisnummer en postcode. Bij bestellingen met betaalwijzen die voor ons een risico betekenen (bijv. betaling na ontvangst) gebruiken wij adresgegevens om het risico van uitblijvende betalingen in te kunnen schatten.
Bovendien gebruiken we je gegevens die we bij je bestelling hebben gekregen, om de kans op wanbetaling (interne scoring) te berekenen. Het berekenen van de kans op wanbetaling door middel van interne scoring is gebaseerd op een verantwoorde wiskundige en statistische methode. De gegevens die voor interne scoring worden gebruikt, bestaan uit een combinatie van de volgende gegevenscategorieën: nationaliteit, telefoonnummer, geboortedatum, postcode, bestelbedrag, bestelkanaal bij eerste bestelling, aantal artikelen en assortimentsgroepen.
Voor de kredietwaardigheidscontrole maken we gebruik van geautomatiseerde processen en beslissen zo of we je een bepaalde betaalwijze aanbieden die voor ons een risico betekent. Als je bijvoorbeeld bij een kredietregistratiebureau met een negatieve kredietwaardigheid geregistreerd staat of interne scoring een negatieve score heeft opgeleverd, kan het gebeuren dat een gewenste betaalwijze automatisch wordt geweigerd. Als je het niet eens bent met onze beslissing, kun je van je recht gebruikmaken en eisen dat wij deze geautomatiseerde beslissing handmatig controleren.

De gegevens die in dit kader aan onze partners worden verstrekt, mogen enkel en alleen door hen worden gebruikt om de aan hen opgedragen taken uit te voeren. Het gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden is niet toegestaan en vindt ook niet plaats bij de partners met wie wij samenwerken.

Gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden

Naast de verwerking van je gegevens om je bestelling bij bonprix af te wikkelen gebruiken wij je gegevens tevens om je commerciële informatie bijv. door middel van catalogi, e-mails, pushberichten of social media toe te laten komen. De genoemde gegevens kunnen voor marketingdoeleinden ook aan derden (adverteerders) worden overgedragen. Binnen de wettelijke grenzen worden de genoemde gegevens aangevuld met verdere rechtmatig verwerkte persoonsgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden van onszelf en derden (adverteerders). Deze aanvullende gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bovendien worden je persoonsgegevens die we verwerken voor onze marketingdoeleinden en die van derden gepseudonimiseerd/geanonimiseerd. Deze gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen tevens worden gebruikt om je geïndividualiseerd online reclame te tonen, waarbij we gebruik kunnen maken van de diensten van partners die hier als bewerker optreden.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven versturen we alleen aan je e-mailadres als je je daarop hebt geabonneerd. Je kunt je te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden, ofwel door de afmeldlink in de nieuwsbrief, via het contactformulier op onze servicepagina’s (https://www.bonprix.nl/klantenservice/contact/ ) of via onze klantenservice (tel.: 0900-1903 (gebruikelijke belkosten), maandag t/m vrijdag: 8:30 - 21:00, zaterdag & zondag: 10:00 - 18:00). Dit geldt tevens als je over het algemeen niet wilt dat je gegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt.
Als je ons schriftelijk wilt mededelen, dat je geen commerciële informatie van ons meer wenst te ontvangen, kun je dit aan het volgende adres sturen: Antwoordnummer 54025 - 5004 VB Tilburg.

Retargeting

Onze website maakt gebruik van retargeting. Hiermee kunnen we internetgebruikers gericht met reclame aanspreken die al belangstelling voor onze shop en onze producten hebben getoond. Uit onderzoeken is bekend dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame die afgestemd is op je interesses, aantrekkelijker voor je is dan reclame die geen gepersonaliseerde inhoud bevat. De weergaven van gepersonaliseerde reclame gebeurt bij retargeting door middel van een analyse van je surfgedrag met behulp van cookies. Daarbij worden vanzelfsprekend geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Het gebruik van retargeting gebeurt te allen tijde met inachtneming van de wettelijke bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens.
Meer informatie over het gebruik van gegevens en hoe je je toestemming kunt weigeren vind je in ons cookiebeleid.

Veiligheid van creditcards

Ter bescherming van je gegevens maken we gebruik van de modernste coderingsmethoden om te verhinderen dat derden onbevoegd toegang hebben tot je gegevens. We passen onze veiligheidsmaatregelen continu aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aan. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat (Secure Socket Layer). SSL is een erkend standaardprotocol dat garant staat voor veilige gegevensoverdracht. Daarbij worden alle bestelgegevens, zoals bijv. ook je creditcard-gegevens, uitsluitend versleuteld aan ons overgedragen. Bovendien bieden we alle klanten van Mastercard en Visa de 3D-Secure-procedure aan, waarmee je identiteit geverifieerd wordt. Daarmee is het voor onbevoegden onmogelijk om je creditcard bij de webshops die dit hanteren, te gebruiken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door ons zolang worden bewaard als er bij de opslag een gerechtvaardigd belang bestaat en dit belang zwaarder weegt dan jouw belang bij het verwijderen van je gegevens. Bovendien kunnen gegevens worden bewaard als dit op grond van wettelijke bepalingen (bijv. uit het ondernemingsrecht of belastingrecht) verplicht is. In deze gevallen worden je gegevens uitsluitend bewaard om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Rechten als betrokkene

Inzage, verbetering, verwijdering of afscherming
Je hebt als betrokkene te allen tijde recht op informatie over de verwerking van je persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht, je gegevens te laten verwijderen, zolang er geen wettelijke uitzondering op het recht op verwijdering van toepassing is. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen, als de gegevens die bij ons zijn opgeslagen, niet correct zijn en persoonsgegevens verbeterd ofwel onvolledige persoonsgegevens aangevuld moeten worden.

Recht van verzet

Als we je gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken, kun je ook tegen deze verwerking verzet aantekenen bij onze klantenservice, voor zover er geen belang bij de verwerking bestaat dat zwaarder weegt. In het geval dat we je gegevens verwerken op grond van de toestemming die je ons hebt gegeven, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen consequenties voor de gegevensverwerking die vóór het moment van de intrekking heeft plaatsgevonden.

Contact

Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacybeleid en de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met ons via het volgende adres:
bonprix Nederland
Antwoordnummer 54025
5004 VB Tilburg
Ofwel via het volgende e-mailadres: klanten@service-bonprix.nl

Informatie over internettechnologie

Deze website maakt gebruik van de retargeting-technologie van de firma Criteo. Hierdoor is het mogelijk die internetbezoekers met reclame aan te spreken die reeds belangstelling voor onze shop en onze producten hebben getoond. Uit studies is bekend dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame die aansluit bij de interesses voor de bezoeker interessanter is dan reclame die hier helemaal los van staat. De weergave van reclame gebeurt bij retargeting op grond van een analyse van het bezoekersgedrag met behulp van cookies. Vanzelfsprekend worden ook hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen en het gebruik van de retargeting-technologie gebeurt natuurlijk met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Bij het bezoek aan deze website worden tekstbestanden (zogenaamde cookies) op de computer van de bezoeker opgeslagen. Deze cookies zijn ervoor om onze shop gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om informatie die specifiek aansluit bij je interesses op de website weer te geven. Het enige doel is er dus opgericht om ons aanbod beter op jouw wensen als klant aan te laten sluiten en het surfen op onze site zo comfortabel mogelijk voor je te maken.

Als je niet wilt dat deze volledig anonieme analyse van je surfgedrag door onze retargeting-dienstverlener plaatsvindt, kun je je afmelden onder de volgende link: http://info.criteo.com/pac/privacy/nl

Bovendien kun je ook je browser zo instellen, dat onze cookies voortaan niet meer op je harde schijf worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies worden gewist.

Voorbeeld Internet Explorer 8.0:

  1. Klik in het menu «Extra» op «Internetopties».
  2. Klik op het tabblad «Privacy».
  3. Nu kun je instellen of cookies toegestaan, geselecteerd of geblokkeerd moeten worden.
  4. 4. Met «OK» bevestig je de instelling.

Voorbeeld Firefox 3:

  1. Klik in het menu «Extra» op «Opties».
  2. Klik op het tabblad «Privacy».
  3. Kies in het dropdown-menu «Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis».
  4. Nu kun je instellen of cookies moeten worden geaccepteerd en hoelang je deze cookies wilt bewaren. Tevens kun je uitzonderingen toevoegen en websites aangeven, die altijd of nooit cookies mogen gebruiken.
  5. Met «OK» bevestig je de instelling.

Je kunt echter alleen met behulp van cookies compleet gebruikmaken van een paar interessante functies op bonprix.nl. Als je bijvoorbeeld een artikel in het winkelwagentje legt, leest onze server de code uit het cookie en onthoudt zo, dat het artikel in jouw winkelwagentje hoort. Als je na je shoppingtour op bonprix.nl andere websites bezoekt en daarna terugkomt op onze website, ligt het artikel nog in je winkelwagentje. Deze service is alleen met behulp van cookies mogelijk.

Wij adviseren daarom om het toestaan van cookies ingeschakeld te laten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zg. "Cookies", tekstbestandjes die op je computer worden opgeslagen en waarmee je bezoek aan de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over je gebruik van de website, wordt doorgaans aan een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt je IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door je browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Je kunt het opslaan van cookies met de instellingen van je browsersoftware voorkomen. Wij wijzen je er echter op, dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kunt daarnaast het verzenden van de door het cookie gegenereerde en aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browserplug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Doubleclick by Google/Google Remarketing

Doubleclick by Google en Google Remarketing zijn diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Doubleclick by Google en Google Remarketing maken gebruik van cookies om op jou afgestemde advertenties te tonen. Daarbij wordt er aan je browser een gepseudonimiseerd identficatienummer (ID) toegekend om te achterhalen welke advertenties in je browser zijn getoond en op welke advertenties is geklikt. De cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie. Het gebruik van cookies helpt Google en zijn partners dus enkel en alleen bij het tonen van advertenties op grond van vorige bezoeken aan onze of andere websites op internet. Om de informatie die de cookies verzamelen, te analyseren wordt deze door Google naar een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google neemt de richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van het „US-Safe-Harbor“-verdrag in acht en is bij het „Safe Harbor“-programma van het Ministerie van Economische Zaken van de VS geregistreerd. Een overdracht van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats voor zover wettelijk toegestaan of in het kader van een bewerkersovereenkomst. Google zal in geen geval je gegevens combineren met andere door Google verzamelde gegevens.
Door het gebruik van onze websites ga je akkoord met de verwerking van de over jou verzamelde gegevens door Google alsmede met de beschreven wijze waarop en het doeleinde waarmee dit gebeurt. Je kunt in je browser instellen dat je het plaatsen van cookies wilt uitzetten. We wijzen je er echter op dat je in dit geval eventueel niet van alle functies op onze websites volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kun je verhinderen dat de door cookies verzamelde en op je internetgebruik betrokken gegevens door Google worden verwerkt door onder de volgende link (https://www.google.com/settings/ads/) de betreffende instelling te kiezen. Als alternatief kun je de cookies op de website van Digital Advertising Alliance onder de volgende link (https://www.aboutads.info/choices/) deactiveren.

Informatie over de „Like“-button en andere „social plugins“ / reclame op sociale netwerken

Op www.bonprix.nl worden social plugins van Facebook gebruikt om de online-shop persoonlijker te maken, bijv. de „Vind ik leuk“-button (ook bekend als „Like“-button). Het gaat daarbij om een applicatie van de Amerikaanse firma Facebook Inc.(1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
Als je een pagina van www.bonprix.nl bezoekt die een dergelijke plugin bevat, brengt je browser een verbinding met Facebook tot stand en er worden gegevens van Facebook geüpload. Je bezoek op de pagina's van www.bonprix.nl kan daardoor evt. door Facebook worden gevolgd, ookal gebruik je de functie niet actief.
Indien je een account bij Facebook hebt, kun je gebruik maken van een dergelijke social plugin en zo informatie delen met je vrienden. bonprix heeft daarbij geen invloed op de inhoud van de plugins en de overdracht van informatie.
bonprix kan o.a. e-mailadressen, die bijvoorbeeld bij bestellingen zijn opgegeven, met het e-mailadres-bestand van Facebook Ireland Limited vergelijken en aan de eigenaar van een e-mailadres geïndividualiseerd reclame versturen via Facebook. Een verdergaand gebruik van je e-mailadres door Facebook Ireland Limited voor andere doeleinden dan het vergelijken is niet toegestaan.

Op de internetpagina van Facebook verstrekt Facebook gedetailleerde informatie omtrent omvang, wijze, doel en verdere verwerking van je gegevens. Hier vind je meer informatie over je rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy.
Facebook: Beleid inzake gegevensgebruik: http://www.facebook.com/about/privacy/

Hurra

Op deze website worden met behulp van technologieën van Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) gegevens over je surfgedrag op onze website verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Met deze gegevens wordt het gedrag van bezoekers geanalyseerd en een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt. Voor dit doeleinde worden cookies gebruikt die ervoor zorgen dat een internetbrowser een gebruiker herkent als deze nogmaals de pagina bezoekt.
De gebruikersprofielen die met behulp van de technologie van hurra.com worden verzameld, worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem gecombineerd. De IP-adressen van bezoekers worden afgekort, voordat ze worden opgeslagen. Op deze wijze is een persoonlijke identificatie uitgesloten en het herleiden van gebruikersprofielen tot IP-adressen niet meer mogelijk.

Meer informatie vind je in de Privacy Policy van hurra.com. Bezoekers van de website kunnen te allen tijde hun toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens door middel van technologie van hurra.com weigeren door een opt-out.