Dialoog & Ontwikkeling

Wij willen onze leveranciers stimuleren en mogelijkheden bieden om samen met ons aan oplossingen voor een duurzame productie te werken. Dat proces begint met het creëren van een gedeeld bewustzijn van de betekenis van sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Dat bewustzijn laat zich niet voorschrijven. Het ontstaat op basis van kennis, samenwerking en vertrouwen. En daarvoor maken wij ons sterk.

Verdere ontwikkeling en training. Op dit moment zijn wij druk bezig met de verdere ontwikkeling van ons trainingsaanbod, dat we aanbieden onder de noemer "future fit". Het aanbod in het programma future fit zal in de toekomst nog meer behoeftegestuurd zijn en trainingen bieden over ecologische, sociale en digitale onderwerpen.

Ons doel: uiterlijk in 2025 hebben al onze leveranciers, hun medewerkers en andere partners toegang tot de future fit trainingen. In 2030 willen we 50.000 medewerk(st)ers met het programma hebben bereikt.

Sociale onderwerpen en chemicaliënmanagement staan momenteel centraal bij onze trainingsactiviteiten. Met onze gratis trainingen willen we leveranciers en fabrieksmedewerkers stimuleren om zelf het voortouw te nemen om de arbeidsomstandigheden voor de lange termijn te verbeteren. In 2019 en 2020 hebben wij in China, India en Pakistan middels programma's van meerdere maanden in totaal 28 fabrieken die natte processen uitvoeren geschoold in chemicaliënmanagement. In diezelfde periode volgden bovendien 41 fabrieken trainingen over sociale onderwerpen in het kader van het groepsbrede EMPact Social-Programm.  

Strategische leveranciers. In de textielsector werken wij samen met circa 150 leveranciers. Een speciale betekenis hebben onze circa 50 strategische leveranciers, met wie wij ongeveer twee derde van ons totale ordervolume afdekken. We zijn trots dat we met hen een betrouwbare en in de meeste gevallen al jarenlange samenwerking hebben. Zij zijn daarom voor ons de eerste contactpersoon wanneer we nieuwe projecten of instrumenten testen. Onze sourcing-teams en de leveranciers hebben daarbij regelmatig en intensief contact met elkaar.

Zeker in tijden van crisis, waarop alle markten met grote onzekerheid reageren, zijn deze partnerschappen van onschatbare waarde. Tijdens de wereldwijde pandemie in 2020 zijn wij snel en open het gesprek aangegaan met onze leveranciers en we blijven dat ook doen. Wij hebben hen al in een vroeg stadium verzekerd dat er geen orders zullen worden geannuleerd en dat alle reeds geproduceerde waren afgenomen zullen worden – en aan die belofte hebben we ons gehouden.

Vendor scorecard. Onze leveranciers zijn onze belangrijkste partners om veranderingen in de toeleveringsketen door te voeren. Daarom hebben wij naast kwaliteit en rendabiliteit ook duurzaamheidskwesties, zoals transparantie en ecologische en sociale aspecten, stevig verankerd in ons leveranciersbeoordelingssysteem, de vendor scorecard. Leveranciers worden in deze categorieën beoordeeld en kunnen een score van 100% behalen. Het onderdeel duurzaamheid beslaat in totaal 30% daarvan. Zo zorgen wij voor prikkels en belonen we het commitment van onze partners. Positieve resultaten en mogelijke verbeterpunten komen regelmatig aan de orde in gesprekken met onze leveranciers.

Leefbare lonen. Lonen, waar mensen niet alleen van kunnen leven, maar waarvan ze ook kunnen deelnemen aan een sociaal en cultureel leven, zijn een wezenlijk instrument om de leefomstandigheden in de productielanden te verbeteren. Daarom willen we ons in de toekomst meer richten op de pijler positive partners. In groepsbrede expertgroepen bespreken we living wages ofwel leefbare lonen en geschikte maatregelen met andere ondernemingen in de Otto Group. Leefbare lonen zijn ook een prioriteit in het Textilbündnis.