positive product

Al bij het design aan het volgende leven van onze producten denken. Vezels en processen kiezen, die de natuurlijke hulpbronnen ontzien. Initiatieven ondersteunen die het leven van de mensen in onze toeleveringsketen verbeteren. Uitdrukkelijk kiezen voor gecertificeerde of gerecyclede verpakkingen. Zo ontstaan bij ons positive products.

Wij willen dat uiterlijk in 2030 al onze producten 100% duurzaam zijn. De criteria hiervoor worden centraal gedefinieerd in de Otto Group. In principe geldt: een duurzaam product moet een duidelijke verbetering zijn ten opzichte van het conventionele alternatief. Het moet bijvoorbeeld vrij zijn van genetisch gemodificeerde grondstoffen of nanodeeltjes, het moet voldoen aan erkende certificeringsnormen en een ecologisch voordeel bieden.  

Bij duurzame vezels bepalen we dat op basis van LCA-gegevens (LCA - Life Circle Assessment) uit de Higg-MSI (Material Sustainability Index). Deze index van de Sustainable Apparel Coalition is een branchebreed instrument dat rekening houdt met de milieu-impact vanaf het winnen of produceren van grondstoffen, via de productie en afwerking, tot het uiteindelijke eindproduct ("cradle-to-gate"), waardoor materialen onderling kunnen worden vergeleken.